VİLADİMİR İLİÇ ULYANOV LENİN

1870'te Sibirya'nın Simbirsk kasabasında doğdu.
Orta halli bir aydın ailesinin çocuğuydu.
Bolşevik Partisinin başında, 1917 Ekim ayaklanmasını başarıya ulaştırdı ve ilk sosyalist ülke olan SSCB'nin kurucusu oldu. 24 Ocak 1924'te öldü.

V. İ. Lenin'in bütün yapıtları 45 ciltte toplanmıştır. Başlıca yapıtları şunlardır.

"Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? (1894);
Ekonomik Romantizmin Bir Nitelendirilmesi (1897);
Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi (1899);
Ne Yapmalı? (1902);
Bir Adım İleri, İki Adım Geri (1904);
Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği (1905);
Materyalizm ve Ampiryokritisizm (1908);
Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması (1916-17);
Devlet ve Devrim (1917);
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky (1918);
Sovyet Hükümetinin Acil Görevleri (1918);
"Sol" Komünizm - Bir Çocukluk Hastalığı (1920).


Lenin'in inceleme, yazı, rapor, konuşma vb. olarak kaleme aldığı yapıtlarından birçoğu, konularına göre düzenlenerek, ayrı derlemeIer halinde yayınlanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı,
İşçi Sınıfı ve Köylülük,
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi,
Tarım Sorunları,
Sosyalizm ve Savaş,
Marx-Engels-Marksizm,
Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm


Ana sayfaya dönüş