ERİŞ YAYINLARI: 6                                                             Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL

“THKP-C/HDÖ ve 15 Yıl”, 30 Mart 1972 yılında Kızıl-dere’de THKP-C’nin önder ve yönetici kadrolarının oligarşinin zor güçlerince imha edilmesinden sonra dağılan örgütsel yapının, onun ideolojik-politik çizgisini sürdürmek amacıyla yeni bir örgütlenmenin, yani Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri’nin yaratılmasının tarihsel gelişimini ve örgütün 1972-1987 yılları arasındaki mücadelesini anlatmaktadır.

Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm : Kızıldere’den Beylerderesi’ne
İkinci Bölüm : Beylerderesi’nden Öncü Savaşına
Üçüncü Bölüm : Öncü Savaşının Başlatılması
Dördüncü Bölüm : Öncü Savaşının Gelişimi
Beşinci Bölüm : Öncü Savaşının Geliştirilmesi ve Pragmatizm
Altıncı Bölüm : Gizli Faşizmden Açık İcraya
Yedinci Bölüm : Oligarşinin 12 Eylül Darbesi ve Pasifikasyon