THKP-C/HDÖ
ve 15 YILİkinci Baskıya Önsöz

GİRİŞ
Birinci Bölüm :
KIZILDERE'DEN BEYLERDERESİ'NE
İkinci Bölüm :
BEYLERDERESİ'NDEN ÖNCÜ SAVAŞINA
Üçüncü Bölüm :
ÖNCÜ SAVAŞININ BAŞLATILMASI
Dördüncü Bölüm :
ÖNCÜ SAVAŞININ GELİŞİMİ
Beşinci Bölüm :
ÖNCÜ SAVAŞININ GELİŞTİRİLMESİ
VE PRAGMATİZM

Altıncı Bölüm :
GİZLİ FAŞİZMDEN AÇIK İCRAYA
Yedinci Bölüm :
OLİGARŞİNİN 12 EYLÜL DARBESİ
VE KİTLE PASİFİKASYONU