ERİŞ YAYINLARI: 18                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası  THKP-C/HDÖ :
"BDS" : BİR PRAGMATİK SAPMA

1979-80 döneminde THKP-C/HDÖ saflarında ortaya çıkan ve Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni “Birleşik Devrimci Savaş” adı altında tahrif ederek kendi pratik hatalarına teorik bir kılıf bulmaya çalışan pragmatik bir sağ-sapmanın görüşlerinin eleştirildiği “‘BDS’: Bir Pragmatik Sapma” yazısı, kadroların ideolojik gelişimi için kaleme alınmıştır.
İlk kez 1989 yılında yayınlanan bu yazı, aynı zamanda THKP-C saflarında ortaya çıkan sağ ve pasifist eğilimlerin ve sapmaların genel bir eleştirisini de kapsamaktadır.

Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm : Önsöz’den Sonsöz’e “BDS”
İkinci Bölüm : II. Sağ-Sapma ve “BDS”
Üçüncü Bölüm : Halk Savaşı ve “BDS”
Dördüncü Bölüm : Öncü Savaşı ve “BDS”nin Tahrifatları
Beşinci Bölüm : Eylem Kılavuzu-III ve “BDS”