THKP-C/HDÖ
"BDS" : BİR PRAGMATİK SAPMA
İÇİNDEKİLER

Giriş
Birinci Bölüm: Önsöz'den Sonsöz'e "BDS"
İkinci Bölüm: II. Sağ-Sapma ve "BDS"
Üçüncü Bölüm: Halk Savaşı ve "BDS"
Dördüncü Bölüm: Öncü Savaşı ve "BDS"nin Tahrifatları
Beşinci Bölüm: Eylem Kılavuzu-III ve "BDS"
Sonuç

EKLER :
THKP-C/HDÖ İstanbul İl Komitesinin 11.1.1981 Tarihli Kararı