ERİŞ YAYINLARI: 8                                                             Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
MARKSİZM-LENİNİZM BİR DOGMA DEĞİL, EYLEM KILAVUZUDUR
III

THKP-C/HD֒nin Öncü Savaşı ve Halk Savaşı konularına ilişkin görüşlerini Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I’in yayımından üç yıl sonra kapsamlı bir biçimde ortaya koyan “Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Eylem Kılavuzudur-III” 1977-78 yılları arasında kaleme alınmıştır.
Kitap, dönemin temel teorik-stratejik ve pratik-taktik sorunları temelinde Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’ni ele almaktadır.

Kitap şu ana bölümlerden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm : Emperyalist Hegemonya Altındaki Ülkelerde Halk Savaşı Zorunlu Bir Duraktır
İkinci Bölüm : Emperyalizmin III. Bunalım Dönemi ve Suni Denge
Üçüncü Bölüm : Öncü Savaşı
Dördüncü Bölüm : Latin-Amerika’da Öncü Savaşı
Beşinci Bölüm : Tarihsel Gelişim