Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
Halkın Devrimci Öncüleri
Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil,
Eylem Kılavuzudur-IIIEriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.orgIV.
ÖNCÜ SAVAŞINDA ÖRGÜTLENME ANLAYIŞI      Bugün ülkemizde örgütlenme konusundaki keşmekeş, kaçınılmaz olarak Öncü Savaşındaki örgütlenme anlayışına yansımaktadır. Bir de buna Öncü Savaşı konusundaki yanlışlıklar v