ERİŞ YAYINLARI: 12                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
GRAMSCİ ÜZERİNE

“Gramsci Üzerine”, 12 Eylül sonrasında teslimiyetçiliğe ideolojik bir örtü sağlamak için ortaya atılan “sivil toplumculuk” akımının temel dayanağı olan İtalyan KP’si yöneticilerinden A.Gramsci’nin “Hapishane Defterleri” başta olmak üzere tüm yapıtlarının bütünsel bir eleştirisidir. Kitap, İtalya’nın tarihsel koşulları içinde Gramsci’nin Hegel felsefesinden Marksizme devriklediği “sivil toplum” üzerinde “hegemonya” kurarak iktidarı ele geçirme teorilerinin genel gelişimini de ele almaktadır.

Kitap beş bölümden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm : Marks-Engels ve Üst-Yapı
İkinci Bölüm : Leninizm ve Tarihsel Oluşum
Üçüncü Bölüm : PCI ve İtalya’da Devrimci Mücadele
Dördüncü Bölüm : Gramsci ve “Hapishane Defterleri”
Beşinci Bölüm : Gramsci: Yenilgi Döneminin Bir Teorisyeni