THKP-C/HDÖ
GRAMSCİ ÜZERİNE


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM :
MARKS-ENGELS'DE TEMEL VE ÜST-YAPI

İKİNCİ BÖLÜM :
LENİNİZM VE TARİHSEL OLUŞUM
 1. Marksist-Leninist Devlet Teorisi
 2. Komintern ve Devrim Stratejisi
  a) Proletarya Devriminin Niteliği Üzerine
  b) Proletarya Devriminin Nesnel ve Öznel Koşulları
  c) Proletarya Partisinin Strateji ve Taktikleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
PCI VE İTALYA'DA DEVRİMCİ MÜCADELE
 1. Fabrika Konseyleri ve Bordiga-Tasca-Gramsci
 2. PCI'nin Kuruluşu ve Roma-Lyon Kongreleri
 3. İşçi-Köylü İttifakı ve "Güney Sorunu"
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
GRAMSCİ VE "HAPİSHANE DEFTERLERİ"
 1. Toplum ve Aydınlar
  a) Sivil Toplum ve "Batı-Doğu" Ayrımı
  b) Sivil Toplum-Aydınlar ve İdeolojik Mücadele
  c) Aydınlar ve Proletarya Partisi
 2. Devrim ve Bunalım
 3. Gramsci ve Devrimci Mücadele
BEŞİNCİ BÖLÜM :
GRAMSCİ: YENİLGİ DÖNEMİNİN BİR TEORİSYENİ