MAHİR ÇAYAN
KESİNTİSİZ DEVRİM-I


ÖNSÖZ
DEVRİMİN TANIMI

BİRİNCİ BÖLÜM :
TEKEL ÖNCESİ MARKSİZMDE DEVRİM TEORİSİ
 1. Marx ve Engels'de Devrim Kavramları
 2. Devrim Aşaması, Evrim Aşaması ve Buhranlar Teorisi
 3. Sürekli Buhran ve Sürekli Devrim Teorisi
 4. Devrimci Şiddet ve Barışçıl Geçiş
 5. "Millilik" ve Enternasyonalizm
 6. Proletarya Devrimi Tek Ülkede mi, Bütün Avrupa'da mı?
İKİNCİ BÖLÜM :
EMPERYALİST DÖNEMİN MARKSİZMİNİN DEVRİM TEORİSİ
 1. Serbest Rekabetçi Kapitalizmin Tekelci Kapitalizme Dönüşmesi
 2. Marksizmin "Ortodoks" Tahrifi ve Leninist Devrim Teorisi (I)
 3. Marksizmin "Ortodoks" Tahrifi ve Leninist Devrim Teorisi (II) :
  Leninist Kesintisiz Devrim Teorisi ve Menşevizm
 4. Bolşeviklerin ve Menşeviklerin Parti Anlayışı
 5. 1905 Devrimi ve Lenin'in Öngördüğü Demokratik Halk Devrimi
 6. Evrim Aşaması, Devrim Aşaması