ERİŞ YAYINLARI: 1                                                             Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  M a h i r   Ç A Y A N :
KESİNTİSİZ DEVRİM I

"Kesintisiz Devrim I", Mahir Çayan yoldaş tarafından, THKP-C'nin ideolojik, politik ve stratejik görüşlerinin Marksizm-Leninizmin evrensel tezleri temelinde ortaya konuluş sürecinde, Marks, Engels ve Lenin'in ortaya koydukları devrim teorisi, örgütlenme anlayışı ve çalışma tarzının bütünsel bir değerlendirmesinin yapıldığı yapıttır.
İlk kez Nisan 1971 tarihinde KURTULUŞ yayınları tarafından basılmıştır.

        "Marksist devrim anlayışı, sürekli ve kesintisiz bir ihtilâl sürecini öngörmektedir. Devrim, halkın devrimci girişimiyle -aşağıdan yukarı- mevcut devlet cihazının parçalanarak, politik iktidarın ele geçirilmesi ve bu iktidar aracılığıyla -yukarıdan aşağıya- daha ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesidir."