MAHİR ÇAYAN
KESİNTİSİZ DEVRİM II-IIIGİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
ÖN AÇIKLAMALAR

 1. Marksizm-Leninizm Bir Eylem Kılavuzudur
 2. Leninizmin Evrensel Tezleri
 3. Evrim-Devrim Aşamaları ve Çalışma Tarzı

İKİNCİ BÖLÜM
EMPERYALİZMİN III. BUNALIM DÖNEMİ
VE LENİNİST ÇİZGİ
 1. Emperyalizmin III. Bunalım Dönemi
 2. Oligarşik Dikta
 3. Devrimci Çizgi ve Revizyonizm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'NİN
TARİHİ-SOSYAL-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
 1. Merkezi Feodal Osmanlı Devleti
 2. Kemalizm
 3. 1923 Devrimi, 1923-42 ve 1942-50 Dönemleri
 4. 1950-71 Dönemi
 5. 12 Mart ve Değişen Sınıf İlişkileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK HEDEFİMİZ,
ANTİ-EMPERYALİST ve ANTİ-OLİGARŞİK DEVRİMDİR

BEŞİNCİ BÖLÜM
12 MART SONRASI TÜRKİYE SOLU