İLKER AKMAN
MEVCUT DURUM VE DEVRİMCİ TAKTİĞİMİZ


İÇİNDEKİLER

Birinci Baskıya Önsöz

G i r i ş
        Birinci Bölüm:
Siyasal Mücadelenin Kökeni Ekonomide ve Sınıf Mücadelesindedir
        İkinci Bölüm:
Denge Kavramları Üzerine
        Üçüncü Bölüm:
Oligarşinin "Siyasal Zoru" Emperyalist İşgali Yaşatmak İçindir
        Dordüncü Bölüm:
Türkiye Toplumu Devrime Gebedir
        Beşinci Bölüm:
Ülkemizde Siyasal Güçler
        Altıncı Bölüm:
Mevcut Durum Üzerine
        Yedinci Bölüm:
Devrimci Taktik Ne Olmalıdır?