ERİŞ YAYINLARI: 13                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
OLİGARŞİ NEDİR?

Bu yazı, 1976 yılında kitle içi eğitim çalışmalarında işlenilmek üzere
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri tarafından hazırlanmıştır.

Yazı, oligarşinin, kavramsal ve sınıfsal tahlili yanında, faşizm ve sömürge tipi faşizm ile suni denge olgularının oligarşik yönetimle bağlantılarını irdelemektedir.