ERİŞ YAYINLARI: 7                                                             Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ
VE DEVRİMCİ TAKTİĞİMİZ

“Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve Devrimci Taktiğimiz”, ilk kez 1987 yılında yayınlanmıştır. THKP-C/HD֒nin stratejik görüşlerini bir bütün olarak ele alan kitap, ayrıca yayınlandığı 1987 yılındaki mevcut durumu ve bundan çıkartılan taktikleri de içermektedir.

Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır.
Birinci Bölüm: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
Halk Savaşı
Suni Denge ve Milli Kriz,
Öncü Savaşı,
Silahlı Propaganda ve Örgütlenme Anlayışı/Çalışma Tarzı
İkinci bölüm: 1980 Sonrası Türkiye, Değişen Sınıf İlişkileri ve Devrimci Görevler başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, bir bütün olarak egemen sınıflar ve oligarşik yönetim içindeki gelişmeler, halk kitlelerinin ve sol hareketin 1980 sonrası durumu ve devrimci görevler ele alınmaktadır.