THKP-C/HDÖ
POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ
VE DEVRİMCİ TAKTİĞİMİZ

    G İ R İ Ş

Birinci Bölüm
POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ I. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
ve Halk Savaşı

II. Suni Denge ve Milli Kriz
III. Öncü Savaşı
    a- Temel Mücadele Biçimi: Silahlı Propaganda
    b- Tali Mücadele Biçimleri
IV. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve
Örgütlenme Anlayışı/Çalışma Tarzı


İkinci Bölüm
1980 SONRASI TÜRKİYE DEĞİŞEN SINIF İLİŞKİLERİ ve DEVRİMCİ GÖREVLER I. Egemen Sınıfların Durumu ve Oligarşik Yönetim
II. Halk Kitlelerinin Durumu, Sol Hareket ve Devrimci Görevler