Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi
Halkın Devrimci Öncüleri
Demokratik Halk Devrimi Programı


Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri Devrim Programları, 1977 yılında THKP-C/HDÖ-Genel Komitesi tarafından hazırlanıp, yayınlanmasına karar verilmiştir.
THKC/HDÖ Demokratik Halk Devrimi Programı, ilk kez 1978 yılında yayınlanmıştır

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: