ERİŞ YAYINLARI: 5                                                             Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ DEVRİM PROGRAMLARI :
SOSYALİST DEVRİM PROGRAMI
DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ PROGRAMI

THKP-C/HDÖ Devrim Programları, Demokratik Halk Devrimi ve Sosyalist Devrim Programlarını içermektedir.

THKC/HDÖ Demokratik Halk Devrimi Programı, Halk İktidarının Temel İlkeleri, Halk Meclisi, Yerel Yönetimler, İşçi Sınıfı ve Çalışma Yaşamı, Toprak Devrimi-Tarım ve Köylülük, Küçük Esnaf-Zanaatkâr ve Özel Meslek Sahipleri, Sanayi ve Ekonomi Politika, Toplum ve Toplumsal Yaşam, Kadın Hakları ve Devrim, Eğitim ve Devrim, Yargı-Yasalar ve Devrim, Silahlı Güçler bölümlerinden oluşmaktadır.

THKP/HDÖ Sosyalist Devrim Programı, İnsanlığın Tarihsel Gelişimi ve Sınıflı Toplumlar, Nihai Hedef, Proletarya Devrimi ve Proletarya Diktatörlüğü, Sosyalist Ülkeler ve Enternasyonalizm bölümlerinden oluşmaktadır.