Türkiye Halk Kurtuluş Partisi
Halkın Devrimci Öncüleri
Sosyalist Devrim Programı


Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri Devrim Programları, 1977 yılında THKP-C/HDÖ-Genel Komitesi tarafından hazırlanıp, yayınlanmasına karar verilmiştir.
THKP/HDÖ Sosyalist Devrim Programı, ilk kez 1980 yılında yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: