ERİŞ YAYINLARI: 11                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
REVİZYONİZMİN REVİZYONU

1988 yılında kaleme alınan “Revizyonizmin Revizyonu”, SBKP revizyonizminin Gorbaçov’la birlikte kendisini yeniden gözden geçirmesi girişimini, “glastnost” ve “perestroyka” politikalarıyla birlikte revizyonizmin revizyonundan başka birşey olmadığını; sosyalizmin inşasının temel sorunlarını çözmek yerine, bunları kapitalist ölçütlerle nasıl ele aldığını incelemektedir.

Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm : Revizyonizmin gelişimi ve SBKP
İkinci Bölüm : SBKP-Perestroyka-Glastnost ya da Revizyonizmin Revizyonu
Üçüncü Bölüm : Sosyalizmin İnşasında Revizyonizmin Siyasal Perestroykası
Dördüncü Bölüm : Sosyalizmin İnşasında Revizyonizmin Ekonomik Perestroykası
Beşinci Bölüm : Sosyalist Toplumsal Yaşam ve Revizyonizmin Revizyonu
Altıncı Bölüm : Marksizm-Leninizm ve Revizyonizmin Revizyonu