THKP-C/HDÖ
REVİZYONİZMİN REVİZYONU


İÇİNDEKİLER
Giriş
Birinci Bölüm :
Revizyonizmin Gelişimi ve SBKP
İkinci Bölüm:
SBKP-Perestroyka-Glastnost ya da Revizyonizmin Revizyonu
Üçüncü Bölüm:
Sosyalizmin İnşasında Revizyonizmin Siyasal Perestroykası
Dördüncü Bölüm:
Sosyalizmin İnşasında Revizyonizmin Ekonomik Perestroykası
Beşinci Bölüm:
Sosyalist Toplumsal Yaşam ve Revizyonizmin Revizyonu
Altıncı Bölüm:
Marksizm-Leninizm ve Revizyonizmin Revizyonu