ERİŞ YAYINLARI: 15                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
RUS DEVRİMİNDEN ÇIKAN DERSLER

“Rus Devriminden Çıkan Dersler”, 1974 yılında politik eğitim çalışmalarında yararlanılmak üzere hazırlanılmış olan Rus Devrimi’ne ilişkin kişisel bir araştırma yazısıdır.

Kitap, üç ana bölümden oluşmaktadır.
Birinci Bölüm: Rusya’nın Gelişimini Farklı Kılan Etkenler
İkinci Bölüm: Devrim Teorisi-Parti Teorisi-Çalışma Tarzı
Bu bölümde Leninist devrim teorisi, parti teorisi ve çalışma tarzı, Rus Devrimi’nin genel gelişimi içinde ele alınmaktadır.
Üçüncü Bölüm: Rus Devriminin Genel Gelişim Çizgisi
Kitabın sonunda Leninizmin evrensel tezlerinin bir özeti bulunmaktadır.