THKP-C/HDÖ
RUS DEVRİMİNDEN ÇIKAN DERSLER


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Birinci BÖlüm
RUSYA'NIN GELİŞİMİNİ FARKLI KILAN ETKENLER

İkinci Bölüm
DEVRİM TEORİSİ-PARTİ TEORİSİ-ÇALIŞMA TARZI
I. Leninizmin Devrim Teorisi
A. Teorinin Tarihi Kökleri
B. Leninist Devrim Teorisinin Temel İlkeleri
C. Sonuç
II. Parti Teorisi

A. Kuruluş Döneminde Parti
B. Devrimin Yükselme Döneminde Parti
C. Geri Çekilme Döneminde Parti
D. 1917 Şubat-Ekim Döneminde Parti
III. Çalışma Tarzı

A. Devrimin Yükselme Döneminde Çalışma Tarzı
B. Geri Çekilme Döneminde Çalışma Tarzı
C. 1917 Şubat-Ekim Döneminde Çalışma Tarzı

Üçüncü Bölüm :
RUS DEVRİMİNİN GENEL GELİŞİM ÇİZGİSİ
I. 1903-17 Dönemi
II. 1917-24 Dönemi
III. 1924 Dönemi

Sonuç:
LENİNİZMİN EVRENSEL TEZLERİ