ERİŞ YAYINLARI: 10                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ ANKARA DAVASI SAVUNMASI :
ZAFER BİZİM OLACAKTIR!

“Zafer Bizim Olacaktır!” başlığını taşıyan savunma, Ankara I Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde 1993 tarihinde açılmış olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi / Halkın Devrimci Öncüleri davasında Munis ÖZGÜL tarafından 27 Ekim 1994 tarihinde okunmuştur.

Savunma şu bölümlerden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm: THKC/HDÖ ve THKP/HDÖ Devrim Programları
İkinci Bölüm: Ülkemizin Ekonomik, Siyasal ve Sınıfsal Tahlili (Sömürge Tipi Faşizm, Suni Denge ve Milli Kriz)
Üçüncü Bölüm: Türkiye Devriminin Yolu: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi (Halk Savaşı, Öncü Savaşı, Silahlı Propaganda, Tali Mücadele Biçimleri)
Dördüncü Bölüm: Emperyalizm ve Bunalım Dönemleri (I. Bunalım Dönemi:, II. Bunalım Dönemi, III. Bunalım Dönemi, III. Bunalım Dönemi İçinde Ortaya Çıkan Gelişmeler, Son Gelişmeler ve Yeni Sömürgecilik)
Beşinci Bölüm: Ulusal Sorun ve Proletaryanın Çözümü (Ulus, Ulusların Oluşumu, Ulusal-Devletler, Ulusal Sorunların Proleter Devrimci Çözüm Yolu, Türkiye ve Kürdistan )
Altıncı Bölüm: Neden Savaşıyoruz?