THKP-C/HDÖ
ANKARA SAVUNMASI
ZAFER BİZİM OLACAKTIR!


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM :
THKP-C/HDÖ
DEVRİM PROGRAMLARI
    THKC/HDÖ Demokratik Halk Devrimi Programı
    THKP/HDÖ Sosyalist Devrim Programı

İKİNCİ BÖLÜM :
ÜLKEMİZİN EKONOMİK, SİYASAL VE SINIFSAL TAHLİLİ
    Türkiye Toplumu Devrime Gebedir
    Sömürge Tipi Faşizm
    Oligarşinin "Siyasal Zoru"
    Emperyalist İşgali Yaşatmak İçindir

    Suni Denge ve Milli Kriz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :
TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLU:
POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ
    Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
    Halk Savaşı
    Öncü Savaşı
    Temel Mücadele Biçimi: Silahlı Propaganda
    Tali Mücadele Biçimleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :
EMPERYALİZM VE BUNALIM DÖNEMLERİ
    Kapitalizmin Sürekli ve Genel Bunalımı
    Kapitalizmin Sürekli ve Genel Bunalımında
        Değişik Dönemlerin Ayrılması

    III. Bunalım Dönemi
    III. Bunalım Dönemi İçinde
    Ortaya Çıkan Gelişmeler

    Son Gelişmeler ve Yeni Sömürgecilik

BEŞİNCİ BÖLÜM :
ULUSAL SORUN VE PROLETARYANIN ÇÖZÜMÜ
    Ulusal Sorun Üzerine
    Ulus ve Proletarya
    III. Bunalım Döneminde Ulusal Sorunun
    Emperyalist Sistem İçi "Çözüm" Yolları

    III. Bunalım Döneminde Ulusal Sorunların
    Proleter Devrimci Çözüm Yolu

    Türkiye ve Kürdistan

ALTINCI BÖLÜM :
NEDEN SAVAŞIYORUZ

SONSÖZ

BELGELER