ERİŞ YAYINLARI: 4                                                             Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
TÜRKİYE DEVRİMİNİN ACİL SORUNLARI-I

“Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I”, THKP-C/HD֒nin stratejik görüşlerinin ilk kez kapsamlı bir bi-çimde ortaya konulduğu teorik bir metindir. 1974-75 yılları arasında hazırlanan ve ilk kez 1975 Ağustos ayında yayınlanan yazı, ülkemizdeki teorik gelişmelerin tarihsel bir belgesi niteliğindedir.

Kitap dört ana bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm, kapitalizmin sürekli ve genel bunalımına ilişkin temel kavramları irdelemektedir.
İkinci bölüm, emperyalizmin I., II. ve III bunalım dönemlerini irdelemektedir.
Üçüncü bölüm, III. bunalım döneminde ortaya çıkan gelişmeleri, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemleriyle bağlantılarını ele almaktadır.
Dördüncü ve son bölüm ise, Rus Devrimi, Çin Devrimi ve Küba Devrimi irdelemeleriyle, Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nin pratiğinin genel bir değerlendirmesini yapmakta ve son olarak da Öncü Savaşını ele almaktadır.