THKP-C/HDÖ
TÜRKİYE DEVRİMİNİN ACİL SORUNLARI-I


İ Ç İ N D E K İ L E R

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

 
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL KAVRAMLARI

I.

Sürekli ve Genel Bunalım
  A. Serbest Rekabetçi Dönemde Buhranlar
  B. Emperyalist Dönemde Buhranlar
II.


Kapitalizmin Sürekli ve Genel Bunalımında Değişik Dönemlerin Ayrılması

İKİNCİ BÖLÜM

EMPERYALİZMİN BUNALIM DÖNEMLERİ

I.

Birinci Bunalım Dönemi

II.

İkinci Bunalım Dönemi

III.

Üçüncü Bunalım Dönemi
  a) 1945-58 Dönemi
  b) 1958 Sonrası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

III. BUNALIM DÖNEMİ İÇİNDE ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELER

I.

ABD'nin Emperyalist Blok İçindeki Kesin Hegemonyasının Kaybolması

II.

Ekonomik Buhranın Ağırlaşması

III.

Dünya Pazarlarının Önemli Ölçüde Genişlemesi

IV.

Yeni-Sömürgecilikte Değişim

V.

Emperyalizmin Yeni Baskı, Sızma ve Kontrol Yöntemleri
  Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DEVRİM STRATEJİSİ

I.

Rus Devrimi
II. Çin Devrimi

III.III. Bunalım Döneminin Özellikleri ve Bunun Geri-Bıraktırılmış Ülkeler Devriminde Meydana Getirdiği Değişiklikler
  1- Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi, Geri-Bıraktırılmış Ülkelerde Temel Devrim Stratejisidir
  2- Sürekli Milli Kriz-Evrim ve Devrim Aşamalarının İç İçe Girmesi-Öncü Savaşı

IV.

Küba Devrimi

V.


Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi'nin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Genel Sorunlar
  1- Etkinin Yaratılması ve Örgütlenmesi
  2- Uygun Alan-Uygun Nüfus

VI.

Yanlış Çalışma Tazları
  1- Gizli Silahlı Propaganda
  2- Silahlı Savunma

VII.

Öncü Savaşı
  1- Hazırlık Aşaması
  2- Öncü Savaşını Yürütecek Örgütün Niteliği
  3- Reformizmin ve Oligarşinin Yüzünün Açığa Çıkartılması
  Sonuç