Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
Halkın Devrimci Öncüleri
Eski Bir Gerillanın "Emek"i


(Bu yazı ilk kez, 1990 tarihinde Kurtuluş Cephesi'nin 2., 3. ve 4. sayılarında yayınlanmıştır.)

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net

İÇİNDEKİLER
I. T. Töre'nin "İdeolojik Üretim Yöntemi" ve Devrim Stratejisi
II. Evrim-Devrim Aşamaları ve Oportünizm
III. Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve oportünizm
IV. Marksist-Leninist Parti ve "TKEP"li T. Töre


Sayfa başına gidiş