ERİŞ YAYINLARI: 9                                                             Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
ULUSAL SORUN ÜZERİNE

“Ulusal Sorun Üzerine” 1988 yılında yayınlanmıştır. Marksizm-Leninizmin tarihsel belirlemeleri ışığında, ulus, ulusal sorunlar, ulusal hareketler ve günümüzdeki ulusal sorunlar karşısında çeşitli sınıfların tutumları ve proleter devrimci çözüm yöntemi üzerine THKP-C/HD֒nin görüşlerini içeren bir incelemedir. .

Birinci Bölüm : Ulus ve Proletarya
İkinci Bölüm : Emperyalizm, Ulusal Sorun ve Marksizm
Üçüncü Bölüm : I. Bunalım Döneminde Marksizmde Ulusal Sorun
Dördüncü Bölüm : Ekim Devrimi ve Ulusal Sorunun Sosyalist Çözümü
Beşinci Bölüm : Emperyalizmin III. Bunalım Dönemi ve Ulusal Sorun
Altıncı Bölüm : III. Bunalım Döneminde Ulusal Sorunun Emperyalist Sistem İçi “Çözüm” Yolları
Yedinci Bölüm: III. Bunalım Döneminde Ulusal Sorunların Proleter Devrimci Çözüm Yolu Ya da Proletaryanın “Olumlu Eylemi”
Sekizinci Bölüm: Kürdistan ve Türkiye’de Ulusal Sorun