Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
Halkın Devrimci Öncüleri
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve "Yeni Çözüm"ün Fırsatçılığı


(Bu yazı ilk kez, 1990 tarihinde Kurtuluş Cephesi'nin 2., 3. ve 4. sayılarında yayınlanmıştır.)

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net

İÇİNDEKİLER
A. Evrim ve Devrim Aşamaları ve Geçmiş Tartışmalar
B. THKP-C ve Evrim-Devrim Aşamaları
C. Legal Bir Dergi Olan "Yeni Çözüm" "Acil"den Ne İstiyor?
S o n u ç


Sayfa başına gidiş