ERİŞ YAYINLARI: 14                                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası
  THKP-C/HDÖ :
"YENİ" OPORTÜNİZM ÜZERİNE

“‘Yeni’ Oportünizm Üzerine”, THKP-C/HDÖ saflarında 1978 yılında ortaya çıkan II. sağ-sapmanın eleştirisidir. Bu sağ-sapma, “yeni ilkeler ve yeni taktikler için açıkça mücadeleye girişerek değil, derece derece, gözle görünmez ve denebilirse cezalandırılamaz bir biçimde partiye fesat sokarak amaçlarına varmak istemiştir”. Bunun bir yansısı olarak, THKP-C/HD֒nin kamuoyunda bilinen ismi olan “Acilciler” adını kendi sağ-sapmalarını, pasifizmlerini gizlemek için kullanmışlardır. Bu bağlamda II. sağ-sapmanın eleştirisi, aynı zamanda tüm sağ-sapmaların genel bir eleştirisi niteliğindedir.

Yazı dört bölümden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm : Emperyalizmin Bunalım Dönemleri ve Sağ-Sapma
İkinci Bölüm : Dünya Devrimci Pratiği ve Sağ-Sapma
Üçüncü Bölüm : Halk Savaşı ve Sağ-Sapma
Dördüncü Bölüm : Öncü Savaşı ve Sağ-Sapma