Ernesto Che Guevara
Bolivya Günlüğü5

Zorunlu Bir Giriş - Fidel Castro

23

GERİLLA GÜNLÜĞÜ

25

Kasım 1966

33

Aralık 1966

45

Ocak 1967

59

Şubat 1967

71

Mart 1967

89

Nisan 1967

109

Mayıs 1967

125

Haziran 1967

139

Temmuz 1967

155

Ağustos 1967

171

Eylül 1967

193

Ekim 1967

199

Ekler
ELN 1 Nolu Bildiri
ELN 2 Nolu Bildiri
ELN 3 Nolu Bildiri
ELN 4 Nolu Bildiri
ELN 5 Nolu Bildiri