Ernesto Che Guevara
Bolivya Günlüğü

Bolivianisches Tagebuch
(Türkçe çevirisi: Che Guevara, Bolivya Günlüğü, Yar Yayınları, Aralık 1989)

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. erisyayinlari@kurtuluscephesi.org
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: Bolivya Günlüğü (533 KB)