Der: William J. Pomeroy
Marksizm ve Gerilla Savaşı
  II. Kısım - ÇAĞDAŞ TEORİ VE PRATİK
                I. SOVYETLER BİRLİĞİ
                II. AVRUPA