8 MART Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


8 Mart - 100 Yıl*** 8 MART - Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü / "De te fabula narratur!"
*** Kapitalizmde Emekçi Kadınlar
*** Savaş ve Emekçi Kadınlar
*** Tarihte ve Günümüzde Emekçi Kadınlar
*** Devrimci Mücadelede Kadınlar
*** Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu
*** Oligarşinin Aile Planlama Vakfı'nın İkiyüzlülüğü
*** Kredi Kartlı "Kamu Emekçileri"nden İşbirlikçi Ticaret Burjuvazisinin "Ofis Kadınları"na
*** Soros’un Paraları, Babacan’ın Şehzadesi, AKP’nin "Zina"sı ve 1,9 Dolarlık Yaşam
*** Bahçesinde Ebruliiiii Hanım Eli Açan Ev, Kızarmış Ekmekler vs.
*** Küçük-Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi - Maksim Gorki
*** Başörtüsü Radikalleri Türban Liberalleri
*** Bir Kez Daha Laiklik Üzerine
*** Şeriatçılık ve Laiklik Arasında "Sivil Toplumculuk" Ruhu
*** Üniversitelerden Türban Yasağı Kalkarken İslam İnkilâbını Yeniden Anımsatmak
 
      8 Mart 1857 tarihi, New York'lu kadın dokuma işçilerinin kitlesel biçimde greve gittikleri gündür.
      New York'lu kadın dokuma işçileri ne istiyorlardı?
      New York'lu kadın işçiler, işgününün süresine karşı çıkıyorlardı. Normal bir işgünü 12 ile 14 saat arasında değişiyordu. İstemleri, 8 saatlik işgünü ve kendilerine seçimlerde oy hakkı tanınmasıydı.
      Greve 40.000'nin üstünde kadın işçi katılmıştır. Ancak bu grev Amerikan yönetimi tarafından kanlı bir biçimde bastırılmış ve olaylarda 129 kadın dokuma işçisi katledilmiştir. Böylece kadın işçilerin bu en temel istekleri kanla boğulmaya çalışılmıştır. Kadın emekçilerin bu direnişi, aynı zamanda sömürüye, baskıya, zulme, haksızlığa, eşitsizliğe karşı bir başkaldırıdır. Böylece 8 Mart 1857, tarihe kadın işçilerin ilk kitlesel grevi olarak geçmiştir.
      8 Mart'a gerçek anlamıyla kimler sahip çıkmıştır?
      İnsan emeğini tüm değerlerin yaratıcısı olarak gören, yeryüzündeki her türlü sömürüye, haksızlığa, baskıya, eşitsizliğe karşı çıkan sosyalistler (devrimciler) sahip çıkmışlardır. Kadın ve erkek arasındaki her türlü eşitsizliğin kalkmasını isteyen ve bu uğurda mücadele eden sosyalistler, 8 Mart'a gerçek değerini vermişlerdir.
      8 Mart'ın "Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü" olarak kabul edilmesi:
      II. Enternasyonal'e bağlı olarak 1907 yılında Stuttgart'da toplanan I. Enternasyonalist Kadınlar Kongresi, bir kadın enternasyonalinin kurulmasını ve bununla Clara Zetkin'in görevlendirilmesini karara bağlamıştır.
      II. Kadın Enternasyonal'i 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhang kentinde toplandı. Kadın Enternasyonali'nin başkanı Clara Zetkin, kadın emekçilerin ve direnişlerinin bir sembolü olan 8 Mart'ın "Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü"olarak kabul edilmesini önerdi. Clara Zetkin'nın bu önerisi büyük bir coşkuyla kabul edildi. O tarihten itibaren 8 Mart, Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü, her yerde, kadının nihai kurtuluşuna doğru giden yolda önemli bir adım olmuştur.
      8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü, süreç içerisinde burjuvazi tarafından içeriği boşaltılmaya ve "dünya kadınlar günü" adı altında sınıfsal ve siyasal içeriğinden soyutlanmaya çalışılmıştır.