KURTULUŞ CEPHESİ - Ocak-Şubat 2000


Özgün biçimiyle:
Acrobat Reader formatında:
Kurtuluş Cephesi, 53. Sayı (509 KB)

Bütçe Kanunu kapsamında Maliye Bakanlığı bütçesinden yardım alan Dernek ve Vakıflar şunlar:

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı

3 milyar

Ahmet Yasevi Vakfı

20 milyar

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı

10 milyar

Alzheimer Derneği

5 milyar

Anadolu Erenler Kültür ve Sanat Vakfı

10 milyar

Ankara Klübü Derneği

20 milyar

Ankara Veremle Savaş Derneği Başkanlığı

20 milyar

Arama Kurtarma Derneği (AKUT)

25 milyar

Aşık Veysel Kültür Derneği

10 milyar

Atatürkçü Düşünce Derneği

20 milyar

Avrasya 1 Avrupa Asya Birliği Türk Ekomoik Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İstanbul)

5 milyar

Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği (Samsun)

10 milyar

Aydınlar Ocağı (Ankara)

10 milyar

Aydınlar Ocağı (İstanbul)

10 milyar

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi

15 milyar

Bedensel Engelliler Güçlendirme Vakfı

10 milyar

Celal Bayar Vakfı

25 milyar

Cem Vakfı Genel Merkezi

25 milyar

Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

10 milyar

Demokraside Birlik Vakfı

4 milyar

Sosyal Hayatı Koruma Derneği

10 milyar

Dinler Tarihi Derneği

4 milyar

Ehl-i Beht Vakfı

20 milyar

Erzurum İktisadi, Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV)

3 milyar

Görmeyenleri Koruma Derneği Genel Merkezi

10 milyar

Malatya Hacıbektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi

20 milyar

Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi

25 milyar

İnönü Vakfı

25 milyar

İş Dünyası Vakfı

15 milyar

Kan Hastalıkları Vakfı

10 milyar

Kars, Ardahan, Iğdır Kalkınma Vakfı

10 milyar

Kıbrıs Vakfı

10 milyar

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

20 milyar

Kök-Sosyal ve Siyasal Araştırma Vakfı

20 milyar

Lösemili Çocuklar Vakfı (Ankara)

10 milyar

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı

10 milyar

Ortopedik Özürlüler Federasyonu

10 milyar

Sosyoloji Derneği

5 milyar

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı

3 milyar

Tarımsal Araştırma Araştırma ve Geliştirme Vakfı (TARGEV)

10 milyar

Tarımsal Kalkınma Vakfı (Ankara)

2 milyar

Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV)

20 milyar

Tokat İl ve İlçeleri Eğitim ve Kultür ve Sosyal Yardım Vakfı

2 milyar

Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği

10 milyar

Tüketici Hakları Derneği

15 milyar

Türk Anneler Derneği Genel Merkezi

15 milyar

Türk Demokrasi Vakfı

20 milyar

Türk Demokrasi Vakfı

20 milyar

Türk Dünyası Araştırma Vakfı

30 milyar

Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi

25 milyar

Türk Güreş Vakfı Genel Merkezi

25 milyar

Türk Japon Sağlık Vakfı

25 milyar

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Merkezi

117 milyar

Türk Karaciğer Vakfı

10 milyar

Türk Kooperatifçilik Kurumu

5 milyar

Türk Musikisi Vakfı

20 milyar

Türk Ocakları Derneği Genel Merkezi

25 milyar

Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

30 milyar

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi

15 milyar

Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı

5 milyar

Türkiye Böbrek Nakli ve Diyaliz Hastalarına Hizmet Vakfı

25 milyar

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

25 milyar

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV)

30 milyar

Türkiye Muharip Gaziler Derneği

20 milyar

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

25 milyar

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

8 milyar

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

15 milyar

Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı

20 milyar

Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyonu

25 milyar

Türkiye Yardım Sevenler Genel Merkez Başkanlığı

5 milyar

Türkiye Yazarlar Birliği

3 milyar

Türkiye Zeka Vakfı

10 milyar

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

50 milyar

Türkiye Ziraatçılar Derneği

10 milyar

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı

35 milyar

Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezi

10 milyar

Yörtürk-Yörük-Türkmen Kültürüne Hizmet, İlim Sağlık Eğitim, Araştırma, Kalkınma Dayanışma Vakfı

15 milyar

Zihinsel Özürlüler Federasyonu

10 milyarSayfa başına gidiş