"Sermaye, kâr olmadığı zaman ya da az kâr edildiği zaman hiç hoşnut olmaz, tıpkı eskiden doğanın boşluktan hoşlanmadığının söylenmesi gibi. Yeterli kâr olunca sermayeye bir cesaret gelir. Güvenli bir % 10 kâr ile her yerde çalışmaya razıdır; kesin % 20, iştahını kabartır; % 50, küstahlaştırır; % 100, bütün insani yasaları ayaklar altına aldırır; % 300 kâr ile, sahibini astırma olasılığı bile olsa, işlemeyeceği cinayet, atılmayacağı tehlike yoktur. Eğer kargaşalık ile kavga kâr getirecek olsa, bunları rahatça dürtükler."
      [T. J. Dunning, akt. Marks, Kapital, Cilt: I, s. 779]

KURTULUŞ CEPHESİ

E-Mail Adres: kurcep@gmx.net

75. Sayının yayın tarihi: 3 Eylül 2003

75. Sayı Özgün Formatıyla:
Acrobat Reader Formatında (.pdf)
(349 KB)