Viladimir İliç Lenin
Bir Adım İleri, İki Adım Geri[1]


Şubat-Mayıs 1904'de yazıldı

Mayıs 1904'de Cenevre'de kitap olarak basılmıştır.
[Türkçe çevirisi Yurdakul Fincancı tarafından yapılmıştır. Sol Yayınları, Mart 1979, Dördüncü Baskı] (Birinci baskı: Nisan 1969; İkinci Baskı: Eylül 1975; Üçüncü Baskı: Aralık 1976)

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org

İ ç i n d e k i l e r

<