Viladimir İliç Lenin
Burjuva Demokrasisi ve
Proletarya Diktatörlüğü[V.İ. Lenin'in burjuva diktatörlüğü (demokrasisi) ve proletarya diktatörlüğü (demokrasisi) ile ilgili makale, konuşma ve notları, tüm yapıtları gözönünde tutularak, Œuvres (t. 7, 8, 9, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, Editions Sociales, Paris / Editions du Progrès, Moscou)'den Sol Yayınları'nca hazırlanan derlemeyi, Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü adı ile, Kasım 1992 (Birinci Baskı: Haziran 1977) tarihinde yayınlanmıştır.]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.netİ Ç İ N D E K İ L E R

7 Proletarya ve Köylülüğün Devrimci Demokratik Diktatörlüğü
16 "Paris Komünü ve Demokratik Diktatörlüğün Görevleri" Makalesinin Sonucu
18 Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği
        On. - "Devrimci Komünler" ve Proletaryanın ve Köylülüğün Devrimci Demokratik Diktatörlüğü
        Sonsöz
        Diktatörlük Konusundaki Kaba Burjuva Görüşler ile Marksist Görüşler
39 Sınıf Savaşımının Liberal ve Marksist Anlayışı
45 Liberalizm ve Demokrasi Arasındaki Boşanma
49 Taktik Üzerine Mektuplar
        Giriş
        Mektup 1
        Şimdiki Durumun Tahlili
63 Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri - Proletarya Partisi İçin Platform Taslağı
        Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi
67 Yaklaşan Yıkım ve Bu Yıkımı Önlemenin Yolları
        Devrimci Demokrasi ve Devrimci Proletarya
70 Devrimin Temel Sorunlarından Biri
78 Devlet ve Devrim - Marksist Devlet Teorisi ve Devrimde Proletaryanın Görevleri
        İkinci Bölüm - Devlet ve Devrim. 1848-1851 Deneyimi
              3. Sorunun Marx Tarafından 1852'de Sunuluşu
        Beşinci Bölüm - Devletin Sönmesinin İktisadi Temelleri
              1. Sorunun Marx Tarafından Sunuluşu
              2. Kapitalizmden Komünizme Geçiş
              3. Komünist Toplumun Birinci Evresi
              4. Komünist Toplumun Yüksek Evresi
99 Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky
        Kautsky, Marx'ı, Sıradan Bir Liberale Nasıl Çevirdi?
111 "Demokrasi" ve Diktatörlük Üzerine
117 Komünist Enternasyonal I. Kongresi
        Açış Konuşması
        Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler ve Rapor
        Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğüne İlişkin Tezler Üzerine Karar
        Kapanış Konuşması
137 Plağa Alınmış Konuşmalar
        Sovyetler İktidarı Nedir?
139 Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri
148 Büyük Bir Başlangıç - Geri Saftaki İşçilerin Kahramanlığı "Komünist Subotnikler"
153 "Halkı Özgürlük ve Eşitlik Sloganları ile Nasıl Aldatıyorlar" Konuşmasının Baskısına Önsöz
158 Proletarya Diktatörlüğü
        I (A) Proletaryanın Sınıf Savaşımının Yeni Biçimleri Olarak Proletarya Diktatörlüğü
        II (B) Burjuva Demokrasisinin Yıkılması ve Proleter Demokrasinin Yaratılması Olarak Proletarya Diktatörlüğü
        III (C) Proletarya Diktatörlüğü ve Emperyalizmin Ayırıcı Özellikleri
        IV (D) Proletarya Diktatörlüğü ve Sovyet İktidarı
167 Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi ve Politika
        1
        2
        3
        4
        5
178 Sovyet İktidarının İki Yılı
181 Kurucu Meclis Seçimleri ve Proletarya Diktatörlüğü
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
204 "Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı
        Beş. - Almanya'da "Sol" Komünizm. Liderleri, Parti, Sınıf; Yığınlar
212 Engels'in Bebel'e Mektubu
217 Marx. Gotha Programının Eleştirisi
224 Diktatörlük Sorununun Tarihine Katkı
245 Komünist Enternasyonal II. Kongresinin Temel Görevleri Üzerine Tezler
        I. Proletarya Diktatörlüğü ve Sovyetler İktidarının Özü
        II. Proletarya Diktatörlüğünün Dolaysız ve Genel Hazırlığını Nasıl Örgütlemeli?Sayfa başına gidiş