Viladimir İliç Lenin
Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü[V.İ. Lenin'in burjuva diktatörlüğü (demokrasisi) ve proletarya diktatörlüğü (demokrasisi) ile ilgili makale, konuşma ve notları, tüm yapıtları gözönünde tutularak, Œuvres (t. 7, 8, 9, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, Editions Sociales, Paris / Editions du Progrès, Moscou)'den Sol Yayınları'nca hazırlanan derlemeyi, Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü adı ile, Kasım 1992 (Birinci Baskı: Haziran 1977) tarihinde yayınlanmıştır.]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org
Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü (554 KB)