Viladimir İliç Lenin
Marx-Engels-Marksizm


Lenin, Marx-Engels-Marxism
[Türkçesi: Lenin: Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları, Mayıs 1990, İkinci Baskı]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org

MARX'IN DR. KUGELMANN'A
MEKTUPLARININ RUSÇA ÇEVİRİSİNE
ÖNSÖZ


     
      ALMAN sosyal-demokrat haftalığı Neue Zeit'ta yayınlanan Marx'ın Kugelmann'a mektuplarının tam bir derlemesini ayrı bir broşür olarak yayınlamaktaki amacımız, Rus kamuoyunun, Marx ve marksizm ile daha yakın bir tanışıklığını sağlamaktır. Tahmin edileceği gibi, Marx'ın yazışmalarında oldukça büyük bir yer, kişisel sorunlara ayrılmıştır. Bu, biyografi yazarı için çok büyük d