Viladimir İliç Lenin
Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi


V. İ. Lenin'in, Thèses d'Avril (Moscou, 1953) ve Nisan-Ekim 1917 tarihleri arasındaki yazı, mektup ve konuşmalarından derlenen La Révolution d'Octobre (Bureau d'Editions, Paris, 1932) adlı kitaplarını Fransızcasından M. Ardos dilimize çevirmiş ve kitap Sol Yayınları tarafından Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi adı ile Şubat 1979 (Birinci Baskı: Kasım 1969; İkinci Baskı: Aralık 1975) tarihinde yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. erisyay@kurtuluscephesi.orgBİRİNCİ BÖLÜM
NİSAN TEZLERİ
7

9

Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri

10

     Tezler

16

     İktidar İkiliği Üzerine

21

Taktik Üzerine Mektuplar

21

     Giriş

22

     Birinci Mektup - Güncel Durumun Tahlili

37

     Devrimimizde Proletaryanın Görevleri
37           Gerçekleşen Devrimin Sınıf Niteliği

39

          Yeni Hükümetin Dış Siyaseti

40

          Özgün İktidar İkiliği ve Bunun Sınıf Anlamı

43

          Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü

45

          Devrimci Aşırıcılık ve Bunun Sınıfsal Anlamı

47

          Savaş Nasıl Sona Erdirebilir?

49

          Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

52

          Tarım Programı ve Ulusal Program

55

          Kapitalist Banka ve Sendikaların Ulusallaştırılması

56

          Sosyalist Enternasyonaldeki Durum

63

          Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa uğradı. III. Enternasyonali Kurmak Gerekir

67

          Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı?

72

     SonsözİKİNCİ BÖLÜM
EKİMİN ÖNGÜNÜNDE
77

79

Rusya'da Siyasal Partiler ve Proletaryanın Görevleri

79

     Sorunlar, Yanıtlar

93

Üç Bunalım

99

Siyasal Durum

103

Devrimin Öğrettikleri

120

     Sonsöz

121

Bir Gazetecinin Günlüğünden Sayfalar. Köylüler ve İşçiler

132

RSDİP Merkez Komitesine

136

Siyasal Durum Üzerine Karar TaslağıÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EKİM DEVRİMİNİN DÜZENLEYİCİSİ
OLARAK PARTİ
145

147 Bolşevikler İktidarı Almalıdırlar. RSDİP(B) Merkez Komitesine, Petrograd ve Moskova Komitelerine Mektup
151 Marksizm ve Ayaklanma. RSDİP(B) Merkez Komitesine Mektup
159 Rus Devrimi ve İç Savaş. İç Savaş Korkuluğu
177 Devrimin Görevleri
179       Kapitalistlerle Anlaşma Siyasetinin Zararlı Sonuçları
180       İktidar Sovyetlere
181       Halklara Barış
183       Toprak İşleyenlere
184       Açlığa ve İktisadî Çöküşe Karşı Savaşım
185       Devrim Düşmanı Toprak Sahiplerine ve Kapitalistlere Karşı Savaşım
186       Devrimin Barışçı Yolla Gelişmesi
189 Bunalım Olgunlaşmıştır
200 Kuzey Bölgesi Sovyetleri Kongresine Katılan Bolşevik Yoldaşlara Mektup
208 RSDİP(B) Merkez Komitesinin 10 (23) Ekim 1917 Günlü Oturumu
208       Rapor. Tutanak
209       Karar
211 Yoldaşlara Mektup
233       Sonsöz
235 Bolşevik Partisi Üyelerine Mektup
240 Merkez Komitesi Üyelerine Mektup
243 Açıklayıcı NotlarSayfa başına gidiş