Viladimir İliç Lenin
Tarım Sorunları-IDerleme
Lenin’in tarım sorunlarına ilişkin, "Capitalism in Agriculture" (Collected Works, c. 4, s. 105-186); "The Agrarian Question and the 'Critics of Marx’ " (c. 5, s. 103-222; c. 13. s. 189-216); "The Agrarian Programme of Russian Soclal-Democracy" (c. 6, s. 107-150); "Marxist Views on the Agrarian Question in Europe and in Russia" (c. 6, s. 337-380); "Reply to Criticism of our Draft Programme" (c. 6, s. 438 453); "Petty-Bourgeois and Proletarian Socialism" (c. 9, s. 438-446); "Revision of the Agrarian Programme of the Workers' Party" (c. 10, s. 167-195) adlı yazıları, Tarım Sorunları I adı ile, Sol Yayınları tarafından. Mayıs 1976 tarihinde yayınlanmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.netİÇİNDEKİLER

7 Tarımda Kapitalizm. (Kautsky'nin Kitabı ve Bay Bulgakov'un Makalesi)
7       Birinci Makale
8             I
12             II
19             III
34             IV
41             V
51       İkinci Makale
51             I
64             II
67 Tarım Sorunu ve "Marx'ın Eleştirmenleri"
68       I. Azalan Verim "Yasası"
81       II. Rant Teorisi
93       III. Tarımda Makineleşme
113       IV. Kent ve Köy Arasındaki Çelişkinin Ortadan Kaldırılması. "Eleştirmenler"in Ortaya Koyduğu Özel Sorunlar
130       V. "Modern, Gelişmiş Küçük Çiftliklerin Zenginliği". Baden Örneği
139       VI. Büyük ve Küçük Birer Çiftliğin Verimlilikleri. Doğu Prusya'dan Bir Örnek
157       VII. Köylü Çiftliği Konusunda Baden Anketi
172       VIII. 1882 ve 1895 Yıllarında Alman Tarımı Konusundaki Genel istatistikler. Orta-Büyüklükteki Çiftlikler Sorunu
188       IX. Almanya'da Mandıracılık ve Tarım Kooperatif Toplulukları. Almanya'da Tarımsal Nüfusun Ekonomideki Durumuna Göre Dağılışı
210       X. Alman Bulgakov'u E. David'in "Çalışması"
223       XI. Büyük ve Küçük Çiftliklerdeki Çiftlik Hayvanları
238       XII. Tarım Sorunu Konusunda Marksizme Karşı Çıkanlar Açısından "İdeal Ülke"
265 Rus Sosyal-Demokrasisinin Tarım Programı
265       I
268       II
274       III
277       IV
282       V
285       VI
292       VII
304       VIII
308       IX
310       X
314 Avrupa ve Rusya'daki Tarım Sorunu Konusunda Marksist Görüşler
314       Ders Programı
315       Birinci Dersin Özeti
315       Genel Teori
317       Kapitalist Tarımın Egemenliği — R a n t
323 Program Taslağımızın Eleştirisine Yanıt
342 Küçük-burjuva Sosyalizmi ve Proleter Sosyalizmi
353 İsçi Partisinin Tarım Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi
354       I. Rus Sosyal-Demokratlarının Tarım Sorununa İlişkin Görüşlerinin Evrimi Üzerine Kısa Bir Tarihsel Araştırma.
360       II. Sosyal-Demokratlar Arasında Tarım Sorunu Konusundaki Dört Eğilim
371       III. Yoldaş Maslov'un Temel Yanılgısı
378       IV. Tarım Programımızın Hedefleri
383       V. Tarım Programı Tasarısı
385 Açıklayıcı NotlarSayfa başına gidiş