Mao Zedung
Seçme Eserler
Cilt: I
Bu kitap, Nisan 1960'ta Pekin Halk Yayınevi tarafından yayınlanan Mao Zedung, Seçme Eserler'in ikinci Çince baskısının, 1967 tarihli İngilizce çevirisinden dilimize aktarılmış ve Uygurca baskısıyla karşılaştırılmıştır. İkinci Baskı: Ağustos 1979.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.netİÇİNDEKİLER

BİRİNCİ DEVRİMCİ İÇ SAVAŞ DÖNEMİ

ÇİN TOPLUMUNDAKİ SINIFLARIN TAHLİLİ (Mart 1926)

19

HUNAN'DAKİ KÖYLÜ HAREKETİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÜZERİNE RAPOR (Mart 1927)

31

      Köylü Sorununun Önemi

31

      Örgütlenin!

32

      Kahrolsun Yerel Zorbalar ve Mütegallibe! Bütün İktidar Köylü Birliklerine!

33

      "Çok Kötü!" mü, Yoksa "Çok İyi!" mi?

35

      "Fazla İleri Gitme" Sorunu

37

      "Ayaktakımı Hareketi"

39

      Devrimin Öncüleri

40

      On Dört Büyük Başarı

45

            1. Köylülerin Köylü Birliklerinde Örgütlenmesi

46

            2. Toprakağalarına Siyasi Bakımdan Darbe İndirilmesi

47

            3. Toprakağalarına Ekonomik Bakımdan Darbe İndirilmesi

52

            4. Yerel Zorbaların ve Mütegallibenin Feodal Hâkimiyetinin Yıkılması: Tu ve Tuan’ın Yerle Bir Edilmesi

54

            5. Toprakağalarının Silahlı Kuvvetlerinin Yıkılması ve Köylülerin Silahlı Kuvvetlerinin Kurulması

55

            6. İl Yöneticisi ve Onun Memurlarının Siyasi İktidarının Yıkılması

56

            7. Soysop Tapınakları ve Klan Büyüklerinin Klan Otoritesinin Şehir ve Köy Tanrılarının Dini Otoritesinin ve Ailede Erkek Otoritesinin Yıkılması

59

            8. Siyasi Propagandanın Yaygınlaştırılması

63

            9. Köylülerin Koyduğu Yasaklama ve Kısıtlamalar

64

            10. Eşkıyalığın Ortadan Kaldırılması

69

            11. Aşırı Vergilerin Kaldırılması

70

            12. Eğitim Hareketi

71

            13. Kooperatif Hareketi

72

            14. Yolların Yapılması ve Setlerin Onarılması

73

İKİNCİ DEVRİMCİ İÇ SAVAŞ DÖNEMİ

ÇİN'DE KIZIL SİYASİ İKTİDAR NİÇİN VAROLABİLİR?(5 Ekim 1928)

81

      I. Ülke İçindeki Siyasi Durum

81

      II. Çin'de Kızıl Siyasi İktidarın Doğmasının ve Varlığını Sürdürmesinin Nedenleri

83

      III. Hunan-Çiangsi Sınır Bölgesindeki Bağımsız Rejim ve Ağustos Yenilgisi

86

      IV. Hunan-Ciangsi Sınır Bölgesi Bağımsız Rejiminin Hunan, Hubey ve Ciangsi Eyaletleri Açısından Taşıdığı Önem

88

      V. Ekonomik, Sorunlar

89

      VI. Askeri Üsler Sorunu

90

CİNGANG DAĞLARINDAKİ MÜCADELE (25 Kasım 1928)

94

      Hunan-Ciangsi Sınır Bölgesindeki Bağımsız Rejim ve Ağustos Yenilgisi

94

      Bağımsız Rejim Altındaki Bölgede Bugünkü Durum

101

      Askeri Sorunlar

103

      Toprak Sorunları

112

      Siyasi İktidar Sorunları

117

      Parti Örgütlenmesi Sorunları

119

      Devrimin Niteliği Sorunu

125

      Bağımsız Rejimimizin Yeri Sorunu

127

PARTİ İÇİNDEKİ YANLIŞ DÜŞÜNCELERİN DÜZELTİLMESİ ÜZERİNE (Aralık 1929)

136

      Salt Askeri Bakış Açısı Üzerine

137

      Aşırı Demokrasi Üzerine

140

      Örgüt Disiplinine Gösterilen Kayıtsızlık Üzerine

142

      Mutlak Eşitlikçilik Üzerine

143

      Öznelcilik Üzerine

144

      Bireycilik Üzerine

145

      Gezginci Asi Çeteler İdeolojisi Üzerine

147

      Darbeciliğin Kalıntıları Üzerine

148

TEK BİR KIVILCIM BÜTÜN BİR BOZKIRI TUTUŞTURABİLİR (5 Ocak, 1930)

152

EKONOMİK ÇALIŞMAYA ÖNEM VERİN (20 Ağustos 1933)

168

KÖYLÜK BÖLGELERDEKİ SINIFLARI NASIL AYIRDETMEK GEREKİR? (Ekim 1933)

173

      I. Toprakağaları

178

      II. Zengin Köylüler

179

      III. Orta Köylüler

180

      IV. Yoksul Köylüler

180

      V. İşçiler

180

EKONOMİK SİYASETİMİZ (23 Ocak 1934)

182

KİTLELERİN REFAHIYLA İLGİLENİN, ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNE DİKKAT EDİN (27 Ocak 1934)

189

JAPON EMPERYALİZMİNE KARŞI TAKTİKLER ÜZERİNE (27 Aralık 1935)

196

      Bugünkü Siyasi Durumun Özellikleri

196

      Milli Birleşik Cephe

207

      Halk Cumhuriyeti

212

      Uluslararası Destek

218

ÇİN'İN DEVRİMCİ SAVAŞINDA STRATEJİ SORUNLARI (Aralık 1936)

230

      Birinci Bölüm – Savaşın İncelenmesi

            1. Savaşın Yasaları Gelişme Halindedir
            2. Savaşın Amacı Savaşı Ortadan Kaldırmaktır
            3. Strateji, Savaş Durumunun Yasalarını Bir Bütün Olarak İncelenmesidir
            4. Önemli Olan İyi Öğrenmektir

      İkinci Bölüm – Çin Komünist Partisi ve Çin Devrimci Savaşı

      Üçüncü Bölüm – Çin Devrimci Savaşının Ayırıcı Özellikleri

            1. Konunun Önemi
           
2. Çin Devrimci Savaşının Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?
           
3. Bu Ayırıcı Özelliklerden Çıkan Stratejimiz ve Taktiklerimiz

      Dördüncü Bölüm – Çin İç Savaşının Temel Biçimi: "Kuşatma ve Ezme" ve Buna Karşı Girişilen Seferler

 

      Beşinci Bölüm – Stratejik Savunma

            1.Etkin ve Edilgen Savunma
            2. "Kuşatma ve Ezme" Seferleri ile Savaşmak İçin Hazırlıklar"
            3. Stratejik Geri Çekilme
            4. Stratejik Karşı-Saldırı
            5. Karşı-Saldırıya Geçme
            6. Kıtaların Toplanması
            7. Hareketli Savaş
            8. Çabuk Sonuçlu Savaş
            9. İmha Savaşı

ÇAN KAYŞEKİN AÇIKLAMASI ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA (28 Aralık 1936)

326

JAPONYA'YA KARŞI DİRENME DÖNEMİNDE ÇİN KOMÜNİST PARTİSİNİN GÖREVLERİ (3 Mayıs 1937)

336

      Çin'in Dış ve İç Çelişmelerinin Bugünkü Gelişme Aşaması

336

      Demokrasi ve Özgürlük Mücadelesi

340

      Önderlik Sorumluluğumuz

348

MİLYONLARCA KİTLEYİ JAPONYA'YA KARŞI MİLLİ BİRLEŞİK CEPHEYE KAZANIN (7 Mayıs 1937)

363

      Barış Sorunu

363

      Demokrasi Sorunu

366

      Devrimin Geleceği Sorunu

369

      Kadrolar Sorunu

370

      Parti İçinde Demokrasi Sorunu

371

      Konferansta ve Bütün Parti İçinde Birlik

372

      Milyonlarca Kitleyi' Japonya'ya Karşı Milli Birleşik Cepheye Kazanın

372

PRATİK ÜZERİNE (Temmuz 1937)

376

ÇELİŞME ÜZERİNE (Ağustos 1937)

394

      I. İki Dünya Görüşü

395

      II. Çelişmenin Evrenselliği

400

      III. Çelişmenin Özelliği

404

      IV. Baş Çelişme ve Bir Çelişmenin Esas Yönü

417

      V. Bir Çelişmenin Yönleri Arasındaki Özdeşlik ve Mücadele

424

      IV. Uzlaşmaz Karşıtlığın Çelişmedeki Yeri

432

      VII. Sonuç

434
Sayfa başına gidiş