Mao Zedung
Seçme Eserler
Cilt: II
Bu kitap, Nisan 1960'da Pekin Halk Yayınevi tarafından yayınlanan Mao Zedung, Seçme Eserler'in ikinci Çince baskısının, 1967 tarihli İngilizce çevirisinden dilimize aktarılmıştır. Birinci Baskı: Şubat 1975, Aydınlık Yayınları.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.netİÇİNDEKİLER

JAPONYA'YA KARŞI DİRENME SAVAŞI DÖNEMİ (I)

JAPON İSTİLASINA KARŞI DİRENME İÇİN SİYASETLER, TEDBİRLER VE İHTİMALLER (23 Temmuz 1937)

9

      I. İki Siyaset

9

      II. İki Tedbir Dizisi

12

      III. İki İhtimal

15

      IV. Sonuç

17

MİLLETİN BÜTÜN GÜÇLERİNİN DİRENME SAVAŞINDA ZAFER YOLUNDA SEFERBER EDİLMESİ İÇİN (25 Ağustos 1937

19

LİBERALİZMLE MÜCADELE EDELİM (7 Eylül 1937)

26

GUOMİNDANG-KOMÜNİST İŞBİRLİĞİNİN KURULMASINI İZLEYEN ACİL GÖREVLER (29 Eylül 1937)

29

İNGİLİZ GAZETECİSİ JAMES BERTRAM'LA MÜLAKAT (25 Ekim 1937)

40

      Çin Komünist Partisi ve Direnme Savaşı

40

      Savaş Durumu ve Çıkardığımız Dersler

41

      Direnme Savacında Sekizinci Yol Ordusu

45

      Direnme Savaşında Teslimiyetçilik

48

      Demokrasi ve Direnme Savaşı

49

ŞANGHAY VE TAYYUANTN DÜŞMESİNDEN SONRA JAPONYA'YA KARŞI SAVAŞTA DURUM VE GÖREVLER (12 Kasım 1937)

53

      I. Bugünkü Durum Kısmî Direnme Savaşından Topyekûn Direnme Savaşma Geçiş Durumudur

53

      II. Hem Parti içinde Hem De Bütün Ülkede Teslimiyetçilikle Mücadele Edilmelidir

57

      Parti İçinde, Sınıf Teslimiyetçiliğine Karşı Çıkalım

57

      Bütün Ülkede, Millî Teslimiyetçiliğe Karşı Çıkalım

61

      Sınıf Teslimiyetçiliği ve Millî Teslimiyetçilik Arasındaki İlişki

62

ŞENSİ-KANSU-NİNGSİA SINIR BÖLGESİ HÜKÜMETİNİN VE SEKİZİNCİ YOL ORDUSU CEPHE KARARGÂHININ BİLDİRİSİ (15 Mayıs 1938)

69

JAPONYA'YA KARŞI GERİLLA SAVAŞINDA STRATEJİ MESELELERİ (Mayıs 1938)

73

      Birinci Bölüm: Gerilla Savaşında Strateji Meselesi Neden Ortaya Çıkıyor?

73

      İkinci Bölüm: Savaşın Temel İlkesi Kendini Korumak ve Düşmanı Yok Etmektir

75

      Üçüncü Bölüm: Japonya'ya Karşı Gerilla Savaşının Kendine Has Altı Strateji Meselesi

76

      Dördüncü Bölüm: Savunma İçinde Taarruzlara Girişirken, Uzun Süreli Savaş İçinde Çabuk Sonuçlu Muharebelere Girişirken, İç Hat Harekâtları İçinde Dış Hat Harekâtlarını Yürütürken İnisiyatif, Esneklik ve Planlama

77

      Beşinci Bölüm: Düzenli Savaşla Koordinasyonu Sağlama

85

      Altıncı Bölüm: Üs Bölgelerinin Kurulması

87

            1. Üs Bölgelerinin Tipleri

89

            2. Gerilla Bölgeleri ve Üs Bölgeleri

91

            3. Üs Bölgeleri Kurmanın Şartları

92

            4. Üs Bölgelerinin Sağlamlaştırılması ve Genişletilmesi

95

            5. Düşmanın ve Bizim Birbirimizi Kuşatma Biçimlerimiz

95

      Yedinci Bölüm: Gerilla Savaşında Stratejik Savunma ve Stratejik Taarruz

97

            1. Gerilla Savaşında Stratejik Savunma

97

            2. Gerilla Savaşında Stratejik Taarruz

100

      Sekizinci Bölüm: Gerilla Savaşının Hareketli Savaş Haline Gelmesi

101

      Dokuzuncu Bölüm: Komuta İlişkisi

104

UZUN SÜRELİ SAVAŞ ÜZERİNE (Mayıs 1938)

109

      Meselenin Ortaya Konulusu

109

      Meselenin Temeli

118

      Millî Esaret Teorisinin Çürütülmesi

121

      Uzlaşma mı, Direnme mi? Yozlaşma mı, İlerleme mi?

125

      Millî Esaret Teorisi Yanlıştır ve Aynı Şekilde Çabuk Zafer Teorisi De Yanlıştır

129

      Niçin Uzun Süreli Bir Savaş?

131

      Uzun Süreli Savaşın Üç Aşaması

134

      Testere Dişi örneği Bir Savaş

143

      Sürekli Barış İçin Mücadele

146

      Savaşta İnsanın Dinamik Rolü

149

      Savaş ve Siyaset

151

      Direnme Savaşı İçin Siyasî Seferberlik

152

      Savaşın Hedefi

154

      Savunma İçersinde Taarruz, Uzun Süreli Savaşta Çabuk Sonuç, İç Hatlar İçersinde Dış Hatlar

156

      İnisiyatif, Esneklik ve Planlama

160

      Hareketli Savaş, Gerilla Savaşı ve Mevzi Savaşı

171

      Yıpratma Savaşı ve İmha Savaşı

175

      Düşmanın Hatalarından Yararlanma İmkânları

178

      Japonya'ya Karşı Savaşta Tayin Edici Çarpışmalar Meselesi

181

      Ordu ve Halk Zaferin Temelidir

184

      Sonuçlar

188

ÇİN KOMÜNİST PARTİSİNİN MİLLİ SAVAŞTAKİ ROLÜ (Ekim 1938)

198

      Yurtseverlik ve Enternasyonalizm

199

      Komünistler Millî Savaşta Örnek Olmalıdırlar

200

      Bütün Milleti Birleştirelim ve Milletin İçine Sızmış Düşman Ajanlarıyla Mücadele Edelim

202

      Komünist Partisini Genişletelim ve Partiye Düşman Ajanlarının Sızmasını Önleyelim

202

      Hem Birleşik Cepheyi Hem De Partinin Bağımsızlığını Koruyalım

203

      Durumu Bir Bütün Olarak Ele Alalım, Çoğunluk Açısından Düşünelim ve Müttefiklerimizle Birlikte Çalışalım

204

      Kadro Siyaseti

205

      Parti Disiplini

207

      Parti Demokrasisi

207

      Partimiz Kendini İki Cephede Verilen Mücadeleyle Sağlamlaştırmış ve Güçlendirmiştir

209

      İki Cephede Verilen Bugünkü Mücadele

211

      İnceleme

211

      Birlik ve Zafer

213

BİRLEŞİK CEPHE İÇİNDE BAĞIMSIZLIK VE İNİSİYATİF MESELESİ (5 Kasım 1938)

216

      Yardım ve Tavizler Olumsuz Değil Olumlu Olmalıdır

216

      Millî Mücadele İle Sınıf Mücadelesi Arasındaki Özdeşlik

218

      "Her Şey Birleşik Cephe Yoluyla" Anlayışı Yanlıştır

218

SAVAŞ VE STRATEJİ MESELELERİ (6 Kasım 1938)

221

      I. Çin'in Özellikleri ve Devrimci Savaş

221

      II. Guomindang'ın Savaş Tarihî

225

      III. Çin Komünist Partisinin Savaş Tarihi

228

      IV. İç Savaşta ve Millî Savaşta Partinin Askerî Stratejisindeki Değişiklikler

229

      V. Japonya'ya Karşı Gerilla Savaşının Stratejik Rolü

232

      VI. Askerî Meselelerin incelenmesine Büyük Önem Verelim

234

4 MAYIS HAREKETİ (Mayıs 1939)

240

GENÇLİK HAREKETİNİN YÖNÜ (4 Mayıs 1939)

243

TESLİMİYETÇİ FAALİYETLERE KARŞI ÇIKALIM (30 Haziran 1939)

252

GERİCİLER CEZALANDIRILMALIDIR (1 Ağustos 1939)

258

YENİ ULUSLARARASI DURUM HAKKINDA YENİ ÇİN GAZETESİ MUHABİRİYLE MÜLAKAT (1 Eylül 1939)

263

MERKEZÎ HABER AJANSINDAN, SAO TANG PAO VE SİN MİN PAO GAZETELERİNDEN ÜÇ MUHABİRLE YAPILAN MÜLAKAT (16 Eylül 1939)

270

SOVYETLER BİRLİĞİ İLE BÜTÜN İNSANLIK ARASINDAKİ ÇIKAR BİRLİĞİ (28 Eylül 1939)

276

KOMÜNİST'İ SUNARKEN (4 Ekim 1939)

286

ŞİMDİKİ DURUM VE PARTİNİN GÖREVLERİ (10 Ekim 1939)

298

ÇOK SAYIDA AYDINI SAFLARIMIZA KAZANALIM (1 Aralık 1939)

301

ÇİN DEVRİMİ VE ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ (Aralık 1939)

304

      Birinci Bölüm: Çin Toplumu

304

            1. Çin Milleti

304

            2. Eski Feodal Toplum

306

            3. Bugünkü Sömürge, Yarı-sömürge ve Yarı-feodal Toplum

308

      İkinci Bölüm: Çin Devrimi

313

            1. Son Yüzyıldaki Devrimci Hareketler

313

            2. Çin Devriminin Hedefleri

314

            3. Çin Devriminin Görevleri

317

            4. Çin Devriminin İtici Güçleri

318

            5. Çin Devriminin Niteliği

325

            6. Çin Devriminin Uzun Vadeli Gelişme Yönü

328

            7. Çin Devriminin ve Çin Komünist Partisinin İki Yönlü Görevi

329

ÇİN HALKININ DOSTU STALİN (20 Aralık 1939)

335

NORMAN BETHUNE'UN ANISINA (21 Aralık 1939)

337

YENİ DEMOKRASİ ÜZERİNE (Ocak 1940)

340

      I. Çin Nereye Gidiyor?

340

      II. Yeni Bir Çin Kurmak İstiyoruz

341

      III. Çin'in Tarihî Özellikleri

341

      IV. Çin Devrimi Dünya Devriminin Bir Parçasıdır

343

      V. Yeni Demokrasinin Siyaseti

349

      VI. Yeni Demokrasinin Ekonomisi

354

      VII. Burjuva Diktatörlüğünün Reddedilmesi

355

      VIII. "Sol" Lafazanlığın Reddedilmesi

360

      IX. İflah Olmazların Reddedilmesi

362

      X. Eski ve Yeni Üç Halk İlkesi

365

      XI. Yeni Demokrasinin Kültürü

371

      XII. Çin'in Kültür Devriminin Tarihî Özellikleri

372

      XIII. Dört Dönem

375

      XIV. Kültürün Niteliği Hakkında Bazı Yanlış Fikirler

379

      XV. Millî ve Bilimsel Bir Kitle Kültürü

382

TESLİMİYET TEHLİKESİNİ ALTEDELİM VE DURUMU DAHA İYİYE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞALIM (28 Ocak 1940)

388

JAPONYA'YA KARŞI OLAN BÜTÜN GÜÇLERİ BİRLEŞTİRELİM VE ANTİ-KOMÜNİST İFLAH OLMAZLARA KARŞI MÜGADELE EDELİM (1 Şubat 1940)

392

GOUMİNDANG'DAN ON TALEP (1 Şubat 1940)

399

ÇİN İŞÇİSİ'Nİ SUNARKEN (7 Şubat 1940)

406

BİRLİK VE İLERLEMEYE AĞIRLIK VERMELİYİZ (10 Şubat 1940)

408

YENİ DEMOKRATİK ANAYASAL YÖNETİM (20 Şubat 1940)

411

JAPON ALEYHTARI ÜS BÖLGELERİNDE SİYASÎ İKTİDAR MESELESİ ÜZERİNE (6 Mart 1940)

422

JAPONYA'YA KARSI BİRLEŞİK CEPHE İÇİNDE BUGÜNKÜ TAKTİK MESELELER (11 Mart 1940)

426

JAPONYA'YA KARŞI OLAN GÜÇLERİ SERBESTÇE GENİŞLETİN VE ANTİ-KOMÜNİST İFLAH OLMAZLARIN SALDIRILARINA KARŞI KOYUN (4 Mayıs 1940)

436

SONUNA KADAR BİRLİK (Temmuz 1940)

443

SİYASET ÜZERİNE (25 Aralık 1940)

447

GÜNEY ANVEY OLAYINA İLİŞKİN EMİR VE BİLDİRİ (Ocak 1941)

457

      Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Devrimci Askerî Komisyonunun Emri

457

      Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Devrimci Askerî Komisyonu Sözcüsünün Yeni Çin Haber Ajansı Muhabirine Demeci

458

İKİNCİ ANTİ-KOMÜNİST SALDIRININ PÜSKÜRTÜLMESİNDEN SONRAKİ DURUM (18 Mart 1941)

465

İKİNCİ ANTİ-KOMÜNİST SALDIRININ PÜSKÜRTÜLMESİNDEN ÇIKAN SONUÇLAR (8 Mayıs 1941)

469
Sayfa başına gidiş