Özgün formatlarıyla - (pdf dosyası)                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

Özgün formatlarıyla
(pdf dosyası)
Tüm Kitapların Listesi


Mahir Çayan
THKP-C/HDÖ
Kurtuluş-Cephe
Kurtuluş Cephesi Dergileri
Eriş Yayınları
Marks-Engels Arşivi
V. İ. Lenin Arşivi
J. Stalin Arşivi
Mao Zedung Arşivi
Giap/Che Guevara Arşivi
Ekonomi-Politik ve Felsefe


Son güncelleme tarihi:
1 Aralık 2007

- İdeolojik-Politik Eğitim İçin Kaynaklar
Kurtuluş Cephesi: Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Bunalım (1.650 KB)
Kurtuluş Cephesi: Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Bunalım-II (1.033 KB)
Kurtuluş Cephesi: Laiklik ve Şeriatçılık Üzerine (1.112 KB)
Kurtuluş Cephesi: Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadınlar (118 KB)
Marks-Engels: Komünist Manifesto (194 KB)
Marks-Engels: Alman İdeolojisi [Feuerbach] (307 KB)
Marks-Engels: Seçme Yapıtlar-I (1.632 KB)
Marks-Engels: Seçme Yapıtlar-II (1.431 KB)
K. Marks: K a p i t a l, Cilt: I (2.761 KB)
K. Marks: K a p i t a l, Cilt: II (1.439 KB)
K. Marks: K a p i t a l, Cilt: III (2.501 KB)
K. Marks: 1844 Elyazmaları (509 KB)
K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları [1848-1850] (456 KB)
K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i (389 KB)
K. Marks: Fransa'da İç Savaş (298 KB)
K. Marks: Gotha Programlarının Eleştirisi (182 KB)
K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye (321 KB)
K. Marks: Ücret, Fiyat ve Kâr (321 KB)
F. Engels: Anti-Dühring (1.031 KB)
F. Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu (1.693 KB)
F. Engels: Köylüler Savaşı (411 KB)
F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu (411 KB)
F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (551 KB)
F. Engels: Konut Sorunu (322 KB)
F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu (197 KB)
F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi (182 KB)
V. İ. Lenin: Sosyalizm ve Savaş (183 KB)
V. İ. Lenin: Bir Adım İleri, İki Adım Geri (792 KB)
V. İ. Lenin: Bir Yoldaşa Mektup (156 KB)
V. İ. Lenin: Devlet ve Devrim (368 KB)
V. İ. Lenin: Devrimci Maceracılık (156 KB)
V. İ. Lenin: Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması (426 KB)
V. İ. Lenin: Karl Marks (208 KB)
V. İ. Lenin: Nereden Başlamalı (156 KB)
V. İ. Lenin: Ne Yapmalı? (716 KB)
V. İ. Lenin: Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği (426 KB)
V. İ. Lenin: Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky (554 KB)
V. İ. Lenin: "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı (338 KB)
V. İ. Lenin: Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (620 KB)
V. İ. Lenin: Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi (833 KB)
V. İ. Lenin: Kadın ve Ailer (590 KB)
V. İ. Lenin: Tarımda Kapitalizm (590 KB)
J. Stalin: Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm (123 KB)
J. Stalin: Anarşizm mi? Sosyalizm mi? (215 KB)
J. Stalin: Son Yazılar 1950-1953 (413 KB)
Mao Zedung: Secme Eserler, Cilt: I (941 KB)
Mao Zedung: Secme Eserler, Cilt: II (1.168 KB)
Mao Zedung: Çelişki Üzerine [Teori ve Pratik] (196 KB)
Mao Zedung: Pratik Üzerine [Teori ve Pratik] (196 KB)
Mao Zedung: Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları (374 KB)
Mao Zedung: Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları (374 KB)
Che Guevara: Bolivya Günlüğü (533 KB)
Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-I (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-II (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori (v867 KB)
Mahir Çayan: Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Yayın Politikamız (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim I (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Diğer Yazılar (Bütün Yazılar - 867 KB)
İlker Akman: Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz (430 KB)
THKP-C/HDÖ: Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I (784 KB)
THKP-C/HDÖ: THKP ve THKC Devrim Programları (497 KB)
THKP-C/HDÖ: THKP-C/HDÖ ve 15 Yıl (975 KB)
THKP-C/HDÖ: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve Devrimci Taktiğimiz (396 KB)
THKP-C/HDÖ: Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Eylem Kılavuzudur-III (1.155 KB)
THKP-C/HDÖ: Ulusal Sorun Üzerine (1.021 KB)
THKP-C/HDÖ: Zafer Bizim Olacaktır! [THKP-C/HDÖ Ankara Davası Savunması] (1.471 KB)
THKP-C/HDÖ: Revizyonizmin Revizyonu (605 KB)
THKP-C/HDÖ: Gramsci Üzerine (788 KB)
THKP-C/HDÖ: Oligarşi Nedir? (139 KB)
THKP-C/HDÖ: "Yeni" Oportünizm Üzerine (605 KB)
THKP-C/HDÖ: Rus Devriminden Çıkan Dersler
THKP-C/HDÖ: Eylem Bildirileri (730 KB)
V. Giap: Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı (275 KB)
G. Politzer: Felsefenin Temel İlkeleri (1.177 KB)
Clausewitz: Savaş Üzerine (710 KB)
R. Debray: Devrimde Devrim mi? (373 KB)
W. Pomeroy: Marksizm ve Gerilla Savaşı (778 KB)
P. Nikitin: Ekonomi Politik (286 KB)
C. Marighella: Marighella'nın Biyografisi (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Devrimci Savaş Stratejisi Üzerine (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: BKP Yürütme Komitesine Mektup (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Fidel Castro'ya Mektup (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Carlos Marighella ile "Devrimci Savaş" Üzerine Görüşme (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Hareketin İşlevi (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Şehir Gerillasının Elkitabı (Tüm Yazılar - 653 KB)
Zubritski..: İlkel, Köleci ve Feodal Toplum (539 KB)
Zubritski..: Kapitalist Toplum (396 KB)
Paul Baran: Büyümenin Ekonomi Politiği (1.132 KB)
TİB: Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekazinması -Güncel verilerle (371 KB)
TİB: Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu -Güncel verilerle (207 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 65, Ocak-Şubat 2002 (412 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 66, Mart-Nisan 2002 (446 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 67, Mayıs-Haziran 2002 (440 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 68, Temmuz-Ağustos 2002 (343 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 69, Eylül-Ekim 2002 (378 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 70, Kasım-Aralık 2002 (372 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 71, Ocak-Şubat 2003 (424 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 72, Mart-Nisan 2003 (624 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 73, Mayıs-Haziran 2003 (497 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 74, Temmuz-Ağustos 2003 (288 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 75, Eylül-Ekim 2003 (349 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 76, Kasım-Aralık 2003 (275 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 77, Ocak-Şubat 2004 (431 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 78, Mart-Nisan 2004 (493 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 79, Mayıs-Haziran 2004 (456 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 80, Temmuz-Ağustos 2004 (260 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 81, Eylül-Ekim 2004 (1.167 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 82, Kasım-Aralık 2004 (292 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 83, Ocak-Şubat 2005 (956 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 84, Mart-Nisan 2005 (649 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 85, Mayıs-Haziran 2005 (449 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 86, Temmuz-Ağustos 2005 (252 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 87, Eylül-Ekim 2005 (497 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 88, Kasım-Aralık 2005 (286 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 89, Ocak-Şubat 2006 (286 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 90, Mart-Nisan 2006 (606 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 91, Mayıs-Haziran 2006 (444 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 92, Temmuz-Ağustos 2006 (267 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 93, Eylül-Ekim 2006 (815 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 94, Kasım-Aralık 2006 (217 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 95, Ocak-Şubat 2007 (616 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 96, Mart-Nisan 2007 (511 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 97, Mayıs-Haziran 2007 (939 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 98, Temmuz-Ağustos 2007 (721 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 99, Eylül-Ekim 2007 (699 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 100, Kasım-Aralık 2007 (678 KB)
O. Hançerlioğlu: Düşünce Tarihi (2.390 KB)

Ana sayfaya Dönüş