Friedrich Engels
Doğanın
Diyalektiği


1873-1883 yılları arasında yazıldı.
İlk kez Archiw K. Marksa i F. Engelsa. Kniga wtorajaj, Moskau - Leningrad 1925'de yayınlandı.

[Türkçe çevirisi, Friedrich Engels'in Dialektik der Natur (1876-1878) adlı yapıtını, Almanca aslından (Dietz Verlag, Berlin 1961) ve "Sunuş" ile "Açıklayıcı Notlar"ı İngilizce baskısından (Dialectics of Nature, Progress Publishers, Moscow 1964) Arif Gelen dilimize çevirmiş ve kitap, Doğanın Diyalektiği adı ile, Sol Yayınları tarafından Nisan 1979 (Birinci Baskı: Kasım 1970; İkinci Baskı: Mart 1975; Üçüncü Baskı: Ocak 1977) tarihinde Ankara'da bastırılmıştır.]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyay@kurtuluscephesi.org

Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Doğanın Diyalektiği (1.693 KB)[DOSYALARIN BAŞLIKLARI VE
İÇİNDEKİLER LİSTESİ]
[270][Birinci Dosya] Diyalektik ve Doğabilim

[İkinci Dosya] Doğanın ve Diyalektiğin İncelenmesi


      1) Notlar: a) Gerçek Dünyada Matematik Sonsuzluğun İlkörnekleri Üzerine
      b) "Mekanik" Doğa Anlayışı Üzerine
      c) Nägeli'nin Sonsuzu Anlama Yeteneksizliği Üzerine
      2) [Anti]-Dühring'e Eski Önsöz. Diyalektik Üzerine
      <3) Ruhlar Âlemi ve Doğabilim>[1*]
      4) Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü
      <5) Hareketin Temel Biçimleri>[1*]
      6) Feuerbach'tan Çıkarılan Kısım

[Üçüncü Dosya]
Doğanın Diyalektiği


      1) Hareketin Temel Biçimleri
      2) Hareketin İki Ölçüsü
      3) Elektrik ve Magnetizm
      4) Ruhlar Âlemi ve Doğabilim
      5) Eski Giriş
      6) Gel-Git Sürtünmesi

[Dördüncü Dosya]
Matematik ve Doğabilim
Çeşitli


      [sayfa 396]


Dipnot

[1*] Bu başlık elyazmasından çizilerek çıkartılmıştır, çünkü Engels bunu üçüncü dosyaya aktarmaya karar vermişti. -Ed.

Açıklayıcı Notlar

[270] Doğanın Diyalektiği malzemesinin ikinci ve üçüncü dosyaları için Engels tarafından hazırlanan içindekiler listesi ve dört dosyanın başlıkları, yaşamının son yıllarında, ama her şeye karşın 1886'dan sonra yazılmıştır. Çünkü ikinci dosyanın içindekiler listesinde, 1886'nın başlarında yazılmış "Feuerbach'tan Çıkarılan Kısım" parçası vardır. -396.


Sayfa başına gidiş