Karl Marks
    Fransa'da Sınıf Savaşımları
1848-1850Friedrich Engels'in Girişi

FRANSA'DA SINIF SAVAŞIMLARI
1848-50

    I. Haziran 1848 Yenilgisi
    II. 13 Haziran 1849
    III. 13 Haziran 1849'un Sonuçları
    IV. 1850 Yılında Genel Oy Sisteminin
    Yürürlükten Kaldırılması