Özgün formatlarıyla - (pdf dosyası)                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

Özgün formatlarıyla
(pdf dosyası)
Tüm Kitapların Listesi

Mahir Çayan
THKP-C/HDÖ
Kurtuluş-Cephe
Kurtuluş Cephesi Dergileri
Eriş Yayınları
Marks-Engels Arşivi
V. İ. Lenin Arşivi
J. Stalin Arşivi
Mao Zedung Arşivi
Giap/Che Guevara Arşivi
Ekonomi-Politik ve Felsefe


Son güncelleme tarihi:
1 Mayıs 2016

- İdeolojik-Politik Eğitim İçin Kaynaklar
Kurtuluş Cephesi: Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Bunalım (1.650 KB)
Kurtuluş Cephesi: Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Bunalım-II (1.033 KB)
Kurtuluş Cephesi: Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Bunalım-III (2.072 KB)
Kurtuluş Cephesi: Laiklik ve Şeriatçılık Üzerine (1.112 KB)
Kurtuluş Cephesi: Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadınlar (118 KB)
Marks-Engels: Komünist Manifesto (194 KB)
Marks-Engels: K u t s a l   A i l e (307 KB)
Marks-Engels: Alman İdeolojisi [Feuerbach] (307 KB)
Marks-Engels: Seçme Yapıtlar-I (1.632 KB)
Marks-Engels: Seçme Yapıtlar-II (1.431 KB)
Marks-Engels: Seçme Yapıtlar-III (1.431 KB)
Marks-Engels: D o ğ u S o r u n u [Türkiye] (2.590 KB)
K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1.014 KB)
K. Marks: G r u n d r i s s e,   Birinci Kitap (3.027 KB)
K. Marks: G r u n d r i s s e,   İkinci Kitap (3.156 KB)
K. Marks: K a p i t a l, Cilt: I (2.761 KB)
K. Marks: K a p i t a l, Cilt: II (1.439 KB)
K. Marks: K a p i t a l, Cilt: III (2.501 KB)
K. Marks: A r t ı-D e ğ e r   T e o r i l e r i - Birinci Kitap (3.133 KB)
K. Marks: A r t ı-D e ğ e r   T e o r i l e r i - İkinci Kitap (3.133 KB)
K. Marks: 1844 Elyazmaları (509 KB)
K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları [1848-1850] (456 KB)
K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i (389 KB)
K. Marks: Fransa'da İç Savaş (298 KB)
K. Marks: Gotha Programlarının Eleştirisi (182 KB)
K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye (321 KB)
K. Marks: Ücret, Fiyat ve Kâr (321 KB)
F. Engels: Anti-Dühring (1.031 KB)
F. Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu (1.693 KB)
F. Engels: Köylüler Savaşı (411 KB)
F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu (411 KB)
F. Engels: Tarihte Zorun Rolü (411 KB)
F. Engels: Almanya’da Devrim ve Karşı-Devrim (893 KB)
F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (551 KB)
F. Engels: Doğanın Diyalektiği (2.489 KB)
F. Engels: Konut Sorunu (322 KB)
F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu (197 KB)
F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi (182 KB)
V. İ. Lenin: Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi (3.446 KB)
V. İ. Lenin: Sosyalizm ve Savaş (183 KB)
V. İ. Lenin: Bir Adım İleri, İki Adım Geri (792 KB)
V. İ. Lenin: M a t e r y a l i z m  ve  A m p i r y o k r i t i s i z m (1.922 KB)
V. İ. Lenin: Bir Yoldaşa Mektup (156 KB)
V. İ. Lenin: Devlet ve Devrim (368 KB)
V. İ. Lenin: Devrimci Maceracılık (156 KB)
V. İ. Lenin: Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması (426 KB)
V. İ. Lenin: Karl Marks (208 KB)
V. İ. Lenin: Nereden Başlamalı (156 KB)
V. İ. Lenin: Ne Yapmalı? (716 KB)
V. İ. Lenin: Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği (426 KB)
V. İ. Lenin: Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky (554 KB)
V. İ. Lenin: "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı (338 KB)
V. İ. Lenin: Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (620 KB)
V. İ. Lenin: Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi (833 KB)
V. İ. Lenin: Kadın ve Ailer (590 KB)
V. İ. Lenin: Tarımda Kapitalizm (590 KB)
J. Stalin: Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm (123 KB)
J. Stalin: Anarşizm mi? Sosyalizm mi? (215 KB)
J. Stalin: Son Yazılar 1950-1953 (413 KB)
Mao Zedung: Secme Eserler, Cilt: I (941 KB)
Mao Zedung: Secme Eserler, Cilt: II (1.168 KB)
Mao Zedung: Çelişki Üzerine [Teori ve Pratik] (196 KB)
Mao Zedung: Pratik Üzerine [Teori ve Pratik] (196 KB)
Mao Zedung: Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları (374 KB)
Mao Zedung: Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları (374 KB)
Che Guevara: Bolivya Günlüğü (533 KB)
Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-I (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-II (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori (v867 KB)
Mahir Çayan: Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Aydınlık Sosyalist Dergiye Açık Mektup (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Yayın Politikamız (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim I (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III (Bütün Yazılar - 867 KB)
Mahir Çayan: Diğer Yazılar (Bütün Yazılar - 867 KB)
İlker Akman: Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz (430 KB)
THKP-C/HDÖ: Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I (784 KB)
THKP-C/HDÖ: THKP ve THKC Devrim Programları (497 KB)
THKP-C/HDÖ: THKP-C/HDÖ ve 15 Yıl (975 KB)
THKP-C/HDÖ: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve Devrimci Taktiğimiz (396 KB)
THKP-C/HDÖ: Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Eylem Kılavuzudur-III (1.155 KB)
THKP-C/HDÖ: Ulusal Sorun Üzerine (1.021 KB)
THKP-C/HDÖ: Zafer Bizim Olacaktır! [THKP-C/HDÖ Ankara Davası Savunması] (1.471 KB)
THKP-C/HDÖ: Revizyonizmin Revizyonu (605 KB)
THKP-C/HDÖ: Gramsci Üzerine (788 KB)
THKP-C/HDÖ: Oligarşi Nedir? (139 KB)
THKP-C/HDÖ: "Yeni" Oportünizm Üzerine (605 KB)
THKP-C/HDÖ: Rus Devriminden Çıkan Dersler
THKP-C/HDÖ: Eylem Bildirileri (730 KB)
V. Giap: Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı (275 KB)
G. Politzer: Felsefenin Temel İlkeleri (1.177 KB)
Clausewitz: Savaş Üzerine (710 KB)
R. Debray: Devrimde Devrim mi? (373 KB)
W. Pomeroy: Marksizm ve Gerilla Savaşı (778 KB)
P. Nikitin: Ekonomi Politik (286 KB)
C. Marighella: Marighella'nın Biyografisi (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Devrimci Savaş Stratejisi Üzerine (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: BKP Yürütme Komitesine Mektup (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Fidel Castro'ya Mektup (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Carlos Marighella ile "Devrimci Savaş" Üzerine Görüşme (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Hareketin İşlevi (Tüm Yazılar - 653 KB)
C. Marighella: Şehir Gerillasının Elkitabı (Tüm Yazılar - 653 KB)
Zubritski..: İlkel, Köleci ve Feodal Toplum (539 KB)
Zubritski..: Kapitalist Toplum (396 KB)
Paul Baran: Büyümenin Ekonomi Politiği (1.132 KB)
TİB: Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekazinması -Güncel verilerle (371 KB)
TİB: Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu -Güncel verilerle (207 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 65, Ocak-Şubat 2002 (412 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 66, Mart-Nisan 2002 (446 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 67, Mayıs-Haziran 2002 (440 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 68, Temmuz-Ağustos 2002 (343 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 69, Eylül-Ekim 2002 (378 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 70, Kasım-Aralık 2002 (372 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 71, Ocak-Şubat 2003 (424 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 72, Mart-Nisan 2003 (624 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 73, Mayıs-Haziran 2003 (497 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 74, Temmuz-Ağustos 2003 (288 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 75, Eylül-Ekim 2003 (349 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 76, Kasım-Aralık 2003 (275 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 77, Ocak-Şubat 2004 (431 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 78, Mart-Nisan 2004 (493 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 79, Mayıs-Haziran 2004 (456 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 80, Temmuz-Ağustos 2004 (260 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 81, Eylül-Ekim 2004 (1.167 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 82, Kasım-Aralık 2004 (292 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 83, Ocak-Şubat 2005 (956 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 84, Mart-Nisan 2005 (649 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 85, Mayıs-Haziran 2005 (449 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 86, Temmuz-Ağustos 2005 (252 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 87, Eylül-Ekim 2005 (497 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 88, Kasım-Aralık 2005 (286 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 89, Ocak-Şubat 2006 (286 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 90, Mart-Nisan 2006 (606 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 91, Mayıs-Haziran 2006 (444 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 92, Temmuz-Ağustos 2006 (267 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 93, Eylül-Ekim 2006 (815 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 94, Kasım-Aralık 2006 (217 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 95, Ocak-Şubat 2007 (616 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 96, Mart-Nisan 2007 (511 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 97, Mayıs-Haziran 2007 (939 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 98, Temmuz-Ağustos 2007 (721 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 99, Eylül-Ekim 2007 (699 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 100, Kasım-Aralık 2007 (678 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 101, Ocak-Şubat 2008 (876 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 102, Mart-Nisan 2008 (1.297 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 103, Mayıs-Haziran 2008 (1.297 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 104, Temmuz-Ağustos 2008 (1.297 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 105, Eylül-Ekim 2008 (678 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 106, Kasım-Aralık 2008 (701 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 107, Ocak-Şubat 2009 (913 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 108, Mart-Nisan 2009 (913 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 109, Mayıs-Haziran 2009 (1.233 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 110, Temmuz-Ağustos 2009 (712 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 111, Eylül-Ekim 2009 (697 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 112, Kasım-Aralık 2009 (896 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 113, Ocak-Şubat 2010 (910 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 114, Mart-Nisan 2010 (910 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 115, Mayıs-Haziran 2010 (750 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 116, Temmuz-Ağustos 2010 (799 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 117, Eylül-Ekim 2010 (1.082 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 118, Kasım-Aralık 2010 (905 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 119, Ocak-Şubat 2011 (1.123 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 120, Mart-Nisan 2011 (1.123 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 121, Mayıs-Haziran 2011 (1.062 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 122, Temmuz-Ağustos 2011 (666 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 123, Eylül-Ekim 2011 (699 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 124, Kasım-Aralık 2011 (893 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 125, Ocak-Şubat 2012 (1.209 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 126, Mart-Nisan 2012 (935 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 127, Mayıs-Haziran 2012 (708 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 128, Temmuz-Ağustos 2012 (536 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 129, Eylül-Ekim 2012 (536 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 130, Kasım-Aralık 2012 (536 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 131, Ocak-Şubat 2013 (536 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 132, Mart-Nisan 2013 (805 KB)
Kurtuluş Cephesi: GEZİ DİRENİŞİ ÖZEL SAYISI I (7 Haziran 2013) (309 KB) [Özel Sayı]
Kurtuluş Cephesi: GEZİ DİRENİŞİ ÖZEL SAYISI II (17 Haziran 2013) (786 KB) [Özel Sayı]
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 133, Temmuz-Ağustos 2013 (805 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 134, Eylül-Ekim 2013 (805 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 135, Kasım-Aralık 2013 (764 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 136, Ocak-Şubat 2014 (995 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 137, Mart-Nisan 2014 (1.089 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 138, Mayıs-Haziran 2014 (834 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 139, Temmuz-Ağustos 2014 (553 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 140, Eylül-Ekim 2014 (1.841 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 141, Kasım-Aralık 2014 (800 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 142, Ocak-Şubat 2015 (1.077 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 143, Mart-Nisan 2015 1.651 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 144, Mayıs-Haziran 20154 (735 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 145, Temmuz-Ağustos 2015 (834 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 146, Eylül-Ekim 2015 (808 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 147, Kasım-Aralık 2015 (834 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 148, Ocak-Şubat 2016 (834 KB)
Kurtuluş Cephesi: Sayı: 149, Mart-Nisan 2016 (1.095 KB)
O. Hançerlioğlu: Düşünce Tarihi (2.390 KB)
P. Sweezy: Kapitalist Gelişim Teorisi (2.390 KB)

Ana sayfaya Dönüş