Karl Marks-Friedrich Engels
Yazın ve Sanat Üzerine


Karl Marx ve Friedrich Engels’in kitap, yazı ve yazışmalarından derlenen On Literature and Art (Progress Publishers, Moscow 1976) esas alındı, çeviriler, Sol Yayınlarında yayınlanan Marx ve Engels yapıtlarından aktarıldı, "Önsöz" Vahap Erdoğdu, "Toplumsal Düşünce ve Yazın Tarihi" bölümü eksikleri Necla Kuglin, diğer eksikler Yayınevi Çeviri Kurulu tarafından çevrildi, Muzaffer İlhan Erdost yayına hazırladı ve kitap Yazın ve Sanat Üzerine adı ile Sol Yayınları tarafından Kasım 2009 (Birinci Baskı: Kasım 1995 ve Kasım 1997 [iki kitap olarak]) tarihinde Ankara'da yayınlandı.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: